OnLine Prijave

OnLine prijave podeljene su u tri kategorije i to:

Molimo vas da u zavisnosti od toga dali se prijavljujete kao pojedinac( fizičko lice ) ili kao firma( pravno lice ) odaberete odgovarajuću kategoriju i popunite formular.

Osnovni Paket usluga

Cena paketa se formira na početku sardnje i menja se samo u slučaju povećanja ili smanjenja obima poslovanja.

Opis knjigovodstvenih usluga Cena u dinarima
Vođenje poslovnih knjiga i periodično izveštavanje
Pravno lice-DOO u sistemu PDV-a 12.000,00
Pravno lice-DOO koje nije u sistemu PDV-a 8.000,00
Preduzetnik koji je u sistemu PDV-a 8.000,00
Preduzetnik koji nije u sistemu PDV-a 5.500,00

Usluge za obračun zarada

  • Mesečni obračun plata sa pratećim obrascima za poresku upravu
  • Evidencije zaposlenih
  • Obračun porodiljskog bolovanja i bolovanja preko 30 dana
  • Obračun autorskih honorara, ugovora o delu...
  • Obračun službenih putovanja
  • Obračuni na prihode van radnog odnosa
  • Izrada godišnjeg obrasca PPP
  • Prijava i odjava zaposlenih
  • Priprema naloga za knjiženje vašem računovodstvu
Broj zaposlenih Mera Cena u din.
1 - 10 po zaposlenom 600,00
10 - 100 po zaposlenom 600,00-700,00
više od 100 po zaposlenom 650,00

Cenovnik knjigovodstvenih kurseva

Samostalni knjigovodja
Napredni kurs knjigovodstva. Program nastave i druge pojedinosti pročitajte na strani nastvni plan i metod rada
GRUPNA NASTAVA INDIVIDUALNA NASTAVA
fond časova 66 fond časova 35
cena 22000 cena 65000
    cena pojedinačnog časa 3000
Ovlašćeni knjigovodja
Program nastave obuhvata potpuno obrazovanje iz knigovodstva i poreske politike... Nastvni plan i metod rada
GRUPNA NASTAVA INDIVIDUALNA NASTAVA
fond časova 36 fond časova 36
cena 22000 cena 95000
    cena pojedinačnog časa  

Finance Team Kursevi

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa – Offline

Novi Sad Bul. Mihajla Pupina 6/5/521

Upis: 30

Datum početka kursa: 30.09.2019

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 54 šk/časa ručno i 12 /šk /na programu billans : održavanje od 17 do 20h 6

Beograd UL Nemanjina br 28Beograd offline kurs

Upis: cena kursa sa 30% popusta 23100

Datum početka kursa: 30.09.2019

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno 12šk/časa na računarima