Online kurs za sertifikat samostalni knjigovođa

 

<

Kurs samostalni knjigovodja 49-ta generacija u Novom Sadu

Moduli :

 • Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom Osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna - pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 • knjiženje  faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje , knjiženje kroz knjige KPR
 • Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija za robu i osnovna sredstva, knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava.
 • Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 • Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, Knjiženje kroz KIR, Kniženje prodaje proizvodnih usluga
 • Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca - analitika.
 • Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
 • Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka.
 • Isplata zarade I poreza I doprinosa na zarade na odgovarajuće uplatne račune.
 • Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 • Devizna plaćanja, devizni izvod obračun kursnih razlika.
 • Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR.
 • Zatvaranja PDV prijave.
 • Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja, principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 • Primena pravilnika o kontnom okviru.
 • Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.
 • Predzaključna i zaključna knjiženja.
 • Izrada zaključnogh lista.
 •  izrada finansijskih izveštaja Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj.
 • Unos kompletne dokumentacije kroz računovodstveni program Billans.

Način rada

 • Kurs je napravljen tako da vi radite kod svojih kuća na aplikaciji koja je u računaru a kao da radite ručno.
 • Program je 100% isti.

Tehnički uslovi za  rada:

1. Aplikacija za ručno knjigovodstvo 
2. Pristup na softver Billans 

Provera rada u aplikaciji vrši se: 4 puta nakon vežbe 8 nakon vežbe 10 nakon vežbe 12 i nakon vežbe 17.

Po završetku kursa  u cilju dalje edukacije polaznika, na društvenoj mreži Facebook oformljena je grupa kojoj mogu pristupiti  svi polaznici koji to žele. U grupi se objavljuju sve izmene, dodatni materijal (skripte) vezane za evidentiranje knjigovodstvenihpromena, obrasci, video uputstva koja će Vam pomoći u daljem radu.

Kurs se radi u 3 dela:

Prvi deo

U ovom delu vrši se evidentiranje knjigovodstvene dokumentacije kroz pomoćne knjige kupaca i dobavljača, knjiga osnovnih sredstava, poreske evidencije KPR i KiR, vodi se robno knjigovodstvo radi se obračun zarada i obračun amortizacije.

Predvidjeno

1.  Postavi pitanje profesoru  potom predavač odredi način . Team viewer ili odgovara mejlom

Drugi deo

U ovom delu kursa, kontira se sva dokumentacija i knjiži u glavnu knjigu – ručno, zatim se glavna knjiga kontroliše sa analitičkom evidencijom kartica kupaca, dobavljača, robe i osnovnih sredstava, KPR-a i KIR-a. Obračunava se računovodstvena amortizacija osnovnih sredstavai, obračunava se zarada za 2 radnika i pripadajuće prijave. Radi se obračun i plaćanje uvoza izvoz i naplata od ino kupca.
Nakon unosa dokumentacije ponovo sve kontoliše sa analitikama sastavlja se i knjiži PDV prijava.
Polaznici se nakon toga upoznaju sa pojmom zaključni list. Sastavljaju bilans uspeha i bilans stanja i statistički aneks i unose u aplikaciju APR.

Treći deo

U ovom delu se sve poslovne promene unose na knigovodsvenom softveru Billans. Za unos dokumentacije kroz računovodstveni program polaznicima je dostupan link za pristup programu, skripte za rad formirane po samom kursu i detaljna uputstva za postupak rada. Polaznicima je takođe dostupno i vedeo uputstvo za detaljne preglede u programu nakon završenog unosa dokumentacije.  Rad u ovom programu polaznici mogu nastaviti još 2 meseca nakon završetka kursa.
U ovom delu počinje i knjiženje istih promena kroz knjigovodstveni program Billans i simulira se rad u stvarnom knjigovodstvu vaše virtuelne firme. Sve je stvarno samo se obavlja sa virtuelnim sredstvima.

Polaganje ispita

Ispit se polaže nakon što se steknu bodovi na prva 3 dela kursa. Ispit se polaže online  Na ispit se rade kontrolna pitanja (zaokruživanje tačnih odgovora) i opisno i jedan kratak zadatak iz svih oblasti sa kursa. Nema polaganja na računarima
Ispit traje 1 sat i besplatan je.
Na ispitu se radi kontrolni test sa otprilike 25- 30 pitanja iz oblasti:
1. Zakonodavna i poreska politika
2. Primena kontnog okvira – Kontiranje poslovnih promena
3. Izrada knjiženje i rokovi i podnošenja PPPDV – prijave
4. Obračun zarade i pravila i rokovi podnošenja poreske prijave
5. Ocenjivanje za Sertifikat( 100% )bodova
6. 25 boda nosi zadatak virtuelna firma tkz ručno knjigovodstvo
7. 24 boda nosi knjižeje virtuelne firme kroz knjigovodstveni program takozvano mašinsko knjigovodstvo
8. 41 boda nosi kontrolni ispit
9. 10 boda nosi marljivost,aktivnost i redovnost na časovima

 ON LINE Knjigovodstveni kurs za sertifikat Samostalni knigovodja

Tajanje kursa 2 meseca

Moguće plaćanje: dve -20-to dnevne rate  nakon uplate  prve  rate  dobijate  link za logovanje ,naakon logovanja dobijate pristup zaaplikaciju  na kurs . Nakon 20 dana u obavezi ste da isplatite drugi deo iznosa za kurs . i nakon 20 dana treći iznos

ON-LINE kurs za sertifikat Samostalni knjigovodja je potpuno indentičan  kursu OFLINE .

Pre svega je predvidjen za polaznike koji nisu iz Beograda i Novog Sada

<iframe width="475" height="267" src="https://www.youtube.com/embed/BlEdP-jELy0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kursevi Finance Team

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa – Offline

Novi Sad Bul. Mihajla Pupina 6/5/521

Upis: 30

Datum početka kursa: 29.11.2018

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 54 šk/časa ručno i 12 /šk /na programu billans : održavanje od 17 do 20h 6

Beograd UL Nemanjina br 28Beograd offline kurs

Upis: cena kursa sa 30% popusta 22050,00

Datum početka kursa: 29.11.2018

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno 12šk/časa na računarima