Online kurs knjigovodstva samostalni knjigovođa

 

<

Kurs samostalni knjigovodja -offline 55-ta generacija u Novom Sadu

 

 

Tajanje kursa 2 meseca plus 1 mesec gratis

Cena kursa 33100,00   važeći popust u decembru 30%

Moguće plaćanje: dve  rate  nakon uplate  prve  rate  dobijate  link za logovanje ,naakon logovanja dobijate pristup zaaplikaciju  na kurs . 

Moduli :

 • Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom Osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna - pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 • knjiženje  faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje , knjiženje kroz knjige KPR
 • Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija za robu i osnovna sredstva, knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava.
 • Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 • Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, Knjiženje kroz KIR, Kniženje prodaje proizvodnih usluga
 • Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca - analitika.
 • Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
 • Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka.
 • Isplata zarade I poreza I doprinosa na zarade na odgovarajuće uplatne račune.
 • Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 • Devizna plaćanja, devizni izvod obračun kursnih razlika.
 • Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR.
 • Zatvaranja PDV prijave.
 • Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja, principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 • Primena pravilnika o kontnom okviru.
 • Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.
 • Predzaključna i zaključna knjiženja.
 • Izrada zaključnogh lista.
 •  izrada finansijskih izveštaja Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj.

Način rada

 • Kurs je napravljen tako da vi radite kod svojih kuća na aplikaciji koja je u računaru a kao da radite ručno.
 • Program je 100% isti.

Tehnički uslovi za  rad:

1. Aplikacija za ručno knjigovodstvo 
2. Pristup na softver Billans 

3. Računar ili laptop

Metod rada : 

Edukacija za računovodstvenu i poresku regulativu :

 1.  Praktikumi sa  izvornih najnovijih zakona
 2. Izvorni zakoni 
 3. Mišljenja ministarstva
 4. Testovi  -trenutna provera znanja za svaki posao 

Vežbe: 20 glavnih vežbi  svaka vežba ima 2i više podvežbi 

Vežbe predstavljaju vodjenje virtuelne firme  

Provera uradjenog   u aplikaciji od strane nastavnika po  grupama vezbi i to : 

Nakon vežbe 1-9 ;nakon vežbe 10 ;nakon vežbe 11i 12; i nakon vežbe 13-17; nakon vezbe 18-20; izradjeni finansijski izveštaji 

Polaznici nakon zavrsetka kursa dobijaju sertifikat Samostalni knjigovodja 

Kurs se radi u 3 dela:

Prvi deo

U ovom delu vrši se evidentiranje knjigovodstvene dokumentacije kroz pomoćne knjige kupaca i dobavljača, knjiga osnovnih sredstava, poreske evidencije KPR i KiR, vodi se robno knjigovodstvo radi se obračun zarada i obračun amortizacije.

Predvidjeno

1.  Postavi pitanje profesoru  potom predavač odredi način . Team viewer ili odgovara mejlom

Drugi deo

U ovom delu kursa, kontira se sva dokumentacija i knjiži u glavnu knjigu – ručno, zatim se glavna knjiga kontroliše sa analitičkom evidencijom kartica kupaca, dobavljača, robe i osnovnih sredstava, KPR-a i KIR-a. Obračunava se računovodstvena amortizacija osnovnih sredstavai, obračunava se zarada za 2 radnika i pripadajuće prijave. Radi se obračun i plaćanje uvoza izvoz i naplata od ino kupca.
Nakon unosa dokumentacije ponovo sve kontoliše sa analitikama sastavlja se i knjiži PDV prijava.
Polaznici se nakon toga upoznaju sa pojmom zaključni list. Sastavljaju bilans uspeha i bilans stanja i statistički aneks i unose u aplikaciju APR.

Treći deo

U ovom delu se sve poslovne promene unose na knigovodsvenom softveru Billans. Za unos dokumentacije kroz računovodstveni program polaznicima je dostupan link za pristup programu, skripte za rad formirane po samom kursu i detaljna uputstva za postupak rada. Sve je stvarno samo se obavlja sa virtuelnim sredstvima.

Polaznicima je takođe dostupno i vedeo uputstvo za detaljne preglede u programu nakon završenog unosa dokumentacije.  Rad u ovom programu polaznici mogu nastaviti još 1 mesec nakon završetka kursa.

Polaganje ispita

Ispit se polaže nakon što se steknu bodovi na prva 3 dela kursa. Ispit se polaže online  Na ispit se rade kontrolna pitanja (zaokruživanje tačnih odgovora) i opisno i jedan kratak zadatak iz svih oblasti sa kursa. Nema polaganja na računarima
Ispit traje 1 sat i besplatan je.
Na ispitu se radi kontrolni test sa otprilike 25- 30 pitanja iz oblasti:
1. Zakonodavna i poreska politika
2. Primena kontnog okvira – Kontiranje poslovnih promena
3. Izrada knjiženje i rokovi i podnošenja PPPDV – prijave
4. Obračun zarade i pravila i rokovi podnošenja poreske prijave

Ocenjivanje za Sertifikat( 100% )bodova
1.  35 boda nosi  uradjenih 2 0 glavnih vezbi ,operacija  vodjenja  virtuelna firma kroz aplikaciju koja imotira tkz ručno knjigovodstvo

2.  25 boda  nosi  Izrada finansijskih izveštaja 
3.  25 boda nosi knjižeje virtuelne firme kroz knjigovodstveni program takozvano mašinsko knjigovodstvo
4. 15 boda nosi kontrolni ispit

 

<iframe width="475" height="267" src="https://www.youtube.com/embed/BlEdP-jELy0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kursevi Finance Team

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Poreski računovodja

svi gradovi

Upis: 30

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis

svi gradovi

Upis: do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis