Nastavni plan za samostalnog knjigovodju

I POGLAVLJE

I Nedelja

01-02 nastavni čas - Uvodna nastava

 • racunovodstvo kao osnov informisanja i upravljanja eksterni i interni korisnici
 • pojam kupac, dobavljac
 • računovodstvena dokumentacija razvrstavanje odlaganje dokumentacije, čuvanje dokumentacije
 • pojam sredstva i izvori sredstava, pojam osnovna i obrtna sredstva.
 • poreske evidencije, pomoćne knige
 • glavna knjiga

03-04 nastavni čas - Izgled, kreiranje i manipulacija sa računovodstvenom dokumentacijom: predmet obrade, primljeni računi za osnovna sredstva, robu i usluge

Računovodstvena dokumentacija:

 • Interna prijemnice( obračuni, nalozi za kniženje isplatne liste, popisne liste, itd )
 • Eksterna - otpremnice, primljeni računi, izdati računi, nalozi za knjiženje
 • formalna i suštinska kontrola računovodstvene dokumentacije
 • likvidiranje dokumentacije
 • primljeni( ulazni ) račun za osnovna sredstva po zakonu o PDV ( sa pravom i bez prava odbitka PDV )
 • Primljeni( ulazni ) račun za robu po Zakonu o PDV ( po opštoj, po posebnoj stopi )
 • Primljeni( ulazni ) račun za usluge po Zakonu o PDV( sa pravom i bez prava odbitka PDV - originalna dokumenta )

II Nedelja Zakon o PDV- Pojam ,sprovodjenje, prateći Pravilnici

05-08 nastavni čas - Knjiženje kroz knjigu primljenih racuna

Ulazni PDV

 • sa pravom odbitka
 • bez prava odbitka
 • Poreski obveznik( mali poreski obvezniici )
 • veliki poreski oobveznci

Poreska osnovica

 • nabavna vrednost poreske stope, opšta stopa 18%, posebna stopa 8%, oslobodjene nabavke o%
 • knjiženje kroz knjigu primljenih računa( KPR )
 • vreme i mesto obračuna i plaćanja PDV

III Treća nedelja

01-02 nastavni čas - Praktican rad na knjigovodstvenom programu( upoznavanje sa osnovama rada programa )

 • meni
 • korišćenje prečica

03-04 nastavni čas - Praktican rad na knjigovodstvenom programu unos komitenata

II POGLAVLJE

IV-Nedelja

09-10 nastavni čas - Izrada ulaznih kalkulacija za osnovna sredstva

 • unos nabavke u knigu osnovnih sredstava
 • obračun računovodstvene amortizacije ,knjiženje iznosa amortizacije u knjigu osnovnih sredstava

11-12 nastavni čas - Nabavka Robe, Knjigovodstveno obuhvatanje zaliha robe

 • zaprimanje u pomoćnim knjigama veleprodaje
 • pojam trgovine, kupac dobavljac, zakljucnica, ugovori, faktura, istaknuti PDV na fakturi dobavljača za robu
 • izrada kalkulacija po nabavnoj ceni evidentiranje robe, kartice robe

V Nedelja

13-16 nastavni čas - Kniženje izlaza robe kroz kartice robe

 • smanjenje zaliha
 • fakturisnje robe izrada fakture prema kupcu za robu, knjiženje izlaza na kartici robe
 • fakturisnje usluga izrada fakture prema kupcu za usluge
 • knjiženje kroz knjigu izlaznih računa

VI Nedelja

17-18 nastavni čas - Obračun i knjiženje obračunatih ličnih dohodaka socijalnih doprinosa i poreza

 • obračun zarade i zakonskih doprinosa i poreza na zarade
 • izrada rekapitulacije
 • izrada poreskih obrazaca PPOD i PPOPJ
 • obračun zarade za 2 radnika

19-20 nastavni čas - Pojam, zakonska regulativa i obračun spoljnotrgovinskih poslova, kreiranje dokumentacije za carinu, knjiženje kroz knjige KPR i KIR

VII Nedelja

05-08 nastavni čas - Praktican rad na knjigovodstvenom programu( obracun zarade, izrada opbrazaca PPOD I PPOPJ )

III POGLAVLJE

VIII nedelja

21-22 nastavni čas - Sistem i mehanizam dvojnog knjigovodstva

U ovom delu rada obradice se:

 • Osnovi sistema dvojnog knjigovodstva
 • Primena sistema dvojnog knjigovodstva
  • osnovni knjigovodstveni poslovi organizacija računovodstva preduzeća
  • konta kao instrument obuhvatanja ekonomskih promena
  • načela dokumentovanja ekonomskih promena
  • kontni okvir kao sredstvo za organizaciju racunovodstva
  • pravila knjizenja na sredstvima i izvorima sredstava
 • Kontiranje, knjiženje osnovnih knjigovodstvena dokumenta
  • stornno knjiženja
  • bilansna ravnoteza
  • bruto bilans preko šema kontiranja za svaki dokumenat posebno

23-24 nastavni čas - Knjigovodstveno obuhvatanje osnovnih sredstava

 • knjiženje kalkulacije nabavke osnovnih sredstava, elementi koji ulaze u nabavnu vrednost
 • ulazni PDV i pravila korisčenja istaknutog PDV na fakturi dobavljaca, sa pravom odbitka i bez prava odbitka

IX nedelja

25-26 nastavni čas - Knjigovodstveno obuhvatanje nabavke robe

 • kontiranje knjizenje kalkulacije za robu po nabavnim vrednostima za veleprodaju i stavljanje na zalihe veleprodaje
 • kontiranje ulaznog PDV, istaknutog PDV na fakturi dobavljaca

27-28 nastavni čas - Novac, kratkoročni plasmani i potrazivanja, obaveze

 • dobavljaci i kreditori
 • knjiženje izvoda
 • kontiranje i knjizenje placanja i naplate

X nedelja

09-10 nastavni čas - Praktičan rad na knjigovodstvenom programu za robu

11-12 nastavni čas - Praktičan rad na knjigovodstvenom programu

XI NEDELJA

29-32 nastavni čas - Kontiranje i knjiženje prodaje robe u finansijskom knjigovodstvu

 • opšti nalozi
 • prodaja robe iz veleprodaje
 • kada se zalihe vode po nabavnoj vrednosti
 • interni obračun
 • nabavna vrednost
 • eksterni obračun
 • kupci i porez
 • knjiženje racuna za izvrsene usluge

IV POGLAVLJE

XII Nedelja

33-36 nastavni čas - Uplata poreza i doprinosa i isplata zarade

 • knjigovodstveno obuhvatanje ostalih troškova i usluga
 • kontiranje i knjiženje obračunatog ličnog dohotka i zakonskih doprinosa i poreza na zarade
 • knjiženje izvoda za isplatu zarade
 • knjiženje amortizacije osnovnih sredstava
 • troskovni model
 • usluge zastupanja, bankarske usluge, usluge osiguranja
 • usluge zakupa, telekomunikacione i usluge potrošnje električne energije i info stana( komunalne usluge ), reklame i propagande i reprezentacije
 • pravila knjiženja, korišćenje istaknutog PDV na fakturi dobavljaca ( ulaznog PDV sa pravom odbitka i bez prava odbitka )

XIII-Nedelja

13-16 nastavni čas - Praktičan rad na knjigovodstvenom programu

 • unos ulaznih računa za troškove
 • pregled kartica, kontrola knjiženja
 • fakturisanje, pregled kartica
 • knjiga izdatih računa
 • pregled knjige KPR I KIR -pregled PPPDV prijave
 • knjiženje izvoda o uplati poreza i doprinosa na lične dohotke i isplati ličnih dohodaka

V POGLAVLJE

XIV Nedelja

Specifična nedelja knjiženja

37-38 nastavni čas - Knjiženje SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLA

 • uvoz faktura špedicije i transporta, zavisnih troskova
 • izrada uvozne devizne, kalkulacije, kontiranje

39-40 nastavni čas - Knjiženje SPOLJNO TRGOVINSKOG POSLA – IZVOZ

XV Nedelja

41-42 nastavni čas - Naplata izvoza i placanje uvoza

 • devizni izvodi
 • upoznavanje sa propisima platnog prometa u devizama
 • knjizenje deviznih izvoda, placanja i devizna naplata

43-44 nastavni čas - Kontrola poreza

 • sravnjenje knjige KPR I KIR sa odgovarajućim kontima glavne knjige
 • knjizenje konačne PPPDV prijave

VI POGLAVLJE

XVI Nedelja

45-48 čas - Kontrola knjiženja prihoda i rashoda

 • kontrola ispravnosti knjizenja, ispravljanje grešaka, bilansiranje troškova i prihoda
 • izrada zaključnog lista, pregled i kontrola bruto bilansa i zaključnog lista, predzaključna i zaključna knjiženja
 • zatvaranje klase 5 i 6
 • knjizenje finansijskog rezultata i njegove raspodele

XVII Nedelja

17-20 nastavni čas - Praktičan rad na knjigovodstvenom programu

 • bruto bilans pregled, kontrola
 • knjiženje naloga finansijskog rezultata
 • sastavljanje bilansa, izrada finansijskih izveštaja BU I BS
 • knjiženje konačne PDV prijave

XVIII NEDELJA

49-52 nastavni čas - ISPIT ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVODJU

Finance Team Kursevi

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Poreski računovodja

svi gradovi

Upis: 30

Datum početka kursa: 15.02.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis

svi gradovi

Upis: do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.02.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis