online kurs za ovlašćenog knjigovodju nastavni plan

Nastavni plan rada za ovlašćenog knjigovodju

Sadržaj

Online kurs OVLAŠĆENI KNJIGOVODJA  je kreiran tako da polaznici ovladavaju gradivom koje im omogućava da mogu voditi poslovne knjige u društvima koje imaju specifične poslovne promene koje se mogu javiti u radu kod srednjih i velikih preduzeća i specifičnih delatnosti.

Kurs omogućava specijalizaciju vođenja računovodstva i proučavanje propisa specijalnih delatnosti.

Delatnosti koje će obuhvatati kurs su:

 • 1.  proizvodna društva
 • 2. Spoljnotrgovinska društva
 • 3. maloprodaja

 1. Prenos početnog stanja

2. Knjigovodstveno obuhvatanje specifičnosti manipulacije sa robom kod:

1. maloprodaje

2. Proizvodnja u obradi i doradi

3. Spoljnotrgovinsko poslovanje

 • Knjženje u malprodajnim objektima izrada maloprodajne kalkulacije, prodaja iz malpoprodaje
 • proizvodnja u obradi ni doradi
 • Obračun ličnih dohodaka,bolovanja i ostalih primanja oporezivih po zakonu o porezu na dohodak gradjana Obračun i podnošenje poreskih prijava za porodilje izrada M4 obrasca(u lekcijama i u vezbama)
 • Zakonska regulativa evidentiranja spoljnotrgovinskih poslova
 • Pojam carinskog magacina (samo u lekcijama )
 • Obračun i knjiženje reexporta,(  samo u lekcijama)
 • Novac, ugovori o asignaciji cesiji i preuzimanju duga i u lekciji i u vežbama  
 • Blagajnički dnevnik knjizenje blagajne pazara uplata isplata (u lekcijama i u  vezbama)
 • Kontiranje i knjiženje plaćanja i naplate kompenzacijom, asignacijom i cesiom (u vezbama i u lekcijama )
 • Finansijski lizing kod primaoca lizinga -Pojam finansijskog lizinga, zakonska regulativa kod primaoca korisnika lizinga, Specifičnosti u obračunavanju PDV kod primaoca lizinga i prava koriscenja predhodnog PDV
 • Knjiženje lizinga i praćenje lizing rata i uplata kamate
 • Obračun i Knjiženje valutne klauzole i kursnih razlika
 • Proizvodnja u obradi i doradi
 • izrada kalkulacije proizvoda
 • Knjiženje prodaje gotovih proizvoda
 • promena na zalihama nedovršene proizvodnje
 • utvrdjivanje zaliha sa stanjem na kraju godine
 • utvrdjivanje i knjiženje promena zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda
 • Obračun i knjiženje poreskih razlika i poreske amortizacije
 • Finansijski izvestaji, poreski bilans primena zakona o porezu na dobit
 • Izrada finansijskih izvestaja( Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički aneks bilans promena na kapitalu, bilans tokova gotovine )

Praktičan rad na knjigovodstvenom programu BILLANS

Kontrolno polaganje za "Ovlašćenog knigovodju - kontrolora"

-Izrada projektnog zadatka

 

Finance Team Kursevi

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Poreski računovodja

svi gradovi

Upis: 30

Datum početka kursa: 15.02.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis

svi gradovi

Upis: do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.02.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis