knjigovodstveni kursevi Samostalni knjigovođa

knjigovodstveni kursevi Samostalni knjigovođa 

Samostalni knjigovođa Napredni je potpuno nezavistan i nije je logični nastavak kursa Samostalni knjigovođa.

 

METOD RADA -  Kurs za sertifikat samostalni knjigovođa napredni sastoji iz tri dela, 

Prvi deo

Zakonodavna poreska i računovodstvena evidencija poslovnih promena vezanih za početno stanje, evidencija maloprodaje ipromene na veleprodajnoj robnoj imovini specifičnih poslova (tranzit, reexport i plaćanja otkupom deviza od banke (od 1-4 ) Kontiranje na dokumentu i knjiženje promena kroz GK.

Drugi deo

Zakonodavna poreska i računovodstvena evidencija blagajne, plaćanja i naplata ugovorima o cesiji kompenzaciji i asignaciji, obračun i isplata specifičnih zarada, ugovora i dnevnica za službeni put u zemlji (5-11) Kontiranje i knjiženje poslovnih promena kroz GK.

4. Predzaključna i zaključna knjiženja izrada bilansa i izrada finansijskih izveštaja Bilans Uspeha, Bilans Stanja, Statistički izveštaj i Izveštaj o tokovima gotovine. (12-16).

Treći deo - praktična nastava

Unos dobijene i kreirane dokumentacije kroz računovodstveni program Billans; pregledi i kontrola unetih podataka sa ručnim knjigovodstvom: Kartice (robe, osnovnih sredstava, kupaca, dobavljača i tekućih računa); PPPDV; Bruto bilans. (16-18)

Polaznik ima dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obradjuje po knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika, tako da dok radi vežbu video uputstvo imitira online nastavnika. Time je obezbeđena što veća samostalnost polaznika, koja mu dalje prednost na tržištu rada nakon završetka kursa i dobijanja sertifikata.

Nastava po modulima -

 1. Prenos početnog stanja(početni bilans)
 2. Evidencija osnovnih sredstava (nabavka)
 3. Poreska evidencija (KPR) (KIR).
 4. Plaćanja  obaveza ino dobavljaču otkupom deviza od banke, obračun i knjiženje kursnih razlika, nastalih po ovom osnovu.
 5. Zatvaranje obaveza i potraživanja na osnovu Ugova o preuzimanju duga, cesije ,asignacije i kompenzacije sa više učesnika.
 6. Obračun i kontiranje zarada (redovna zarada, porodiljsko odsustvo, Ugovor o delu (podnošenje odgovarajućih obrazaca – poreske prijave PPP PD), naplata refundacije za porodiljsko bolovanje.
 7. Evidentiranje manjka i viška robe, predzaključna knjiženja
 8. Obračun i knjiženje (PDV)
 9. Obračun poreske amortizacije i njen uticaj na poreski bilans, izrada poreskog bilansa.
 10. Izrada BU, BS  Statistički izveštaj, Izveštaj o tokovima gotovne.
 11. Izrada poreskih prijava (Poreski Bilans obrazac (PB1) i Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica obrazac (PDP).
 12. Praktična nastava (unos i kontrola kreirane dokumentacije kroz računovodstveni program).

 

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa – Offline

Novi Sad

Upis: 30 online u svim gradovima srbije i evrope

Datum početka kursa: 15.08.2017

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno i 12 /šk /na programu billans : održavanje od 17 do 20h

Beograd

Upis: odobren popust od 30% do 15.08.2017 na 3 rate

Datum početka kursa: 15.08.2017

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno 12šk/časa na računarima