ovlašćeni knjigovodja akademski

 depositphotos_2087004-Beautiful-woman-working-on-her-laptop

 online kurs  

Akcijske cene  :

 

Akcijske cene  :

 

Ovlašćeni akademski 43800,00 40% na osnovnu cenu 

Maj  , Juni ,Juli,Avgust  40% popusta   na osnovnu cenu 43800

 

 

ONLINE KURS  knjigovodstva ovlašćeni knjigovodja -napredni  škole FINANCE TEAM   

 Kreiran je 2015 godine  po jedinstvenoj metodi škole FINANCE TEAM.Ukažite nam poverenje.Ovaj kurs je vrhunski u ovoj oblast trenutno nepostoji niti jedan drugi napredni kurs u online varijanti .Imamo sa čime da se ponosimo  Vidimo se!  Niti jedna druga skola nema ovaj sistem rada ,ponosni smo da smo upravo mi za vas kreiralii ovakav kurs .Mnogi naši polaznici zahvalili su nam se i ostavili svoje  veoma pozitivne utiske .Sigurni smo da ćete i vi 

Online kurs knjigovodstva:  FINANCE TEAM  škola je  kreirala online aplikaciju za online kurs knjigovodstva koja oslikava ručno knjigovodstvo.  Sada zaista zavisi samo od Vas. Cena je popularna. Kod svojih ste kuća. Dostupan je On-line nastavnik. Aplikaciju za Kurs i metodu i tehnologiju uradio je jedan od vrhunskih stručnjaka za računovodstvo i računovodstveno obrazovanje. Na tebe je red. Uključi se!

Online aplikacija vam omogućava da ceo kurs možete uspešno odraditi dok sedite kod kuće za svojim računarom. Dobrodošli !


Online kurs knjigovodstva

Online kurs knjigovodstva

            Akciske cene 

 Kurs za sertifikat Ovlašćeni knjigovođa - Napredni akademski

cena kursa 73000,00 trajanje 4+2 meseca gratis

 

za grupu više od 2  polazika  dodatni  popust od 10%

Autori
1. Nada Zlatković, diplomirani ekonomista ,ovlašćeni revizor, stečajni upravnik,
2. Jelena Bogdanović, master strateskog   menadžmenta

Online kursevi knjigovodstva Napredni - Akademski pre svega su kreirani  da :

 1. organizacijom i dinamikom zadovolje nedostatak vremena  koje studenti mogu da posvete još jednom paralelnom obrazovanju
 2. Da je donekle izmenjen pristup obrazovanju u smislu da je prilagodjenijinačinu razmišljanja koje imaju studenti dok studiraju što znači studiozniji su i zadovoljavaju radoznalost.

 Utisci Polaznika knjigovodstvenih kurseva

ONLINE  Kurs za sertifikat Ovlašćeni knjigovođa - Napredni   je dopunjena online verzija online knjigovodstvenog kursa Ovlašćeni Knjigovođa.  Kurs je radjen primenom ekspertske metode obuka  .Polaznicima je u toku kursa obezbedjeno pristpanje partnerskim  portalima u cilju studioznijeg obrazoivanja  .Svi online kursevi škole FINANCE TEAM  kreirani su na osnovu naših offline kurseva koji se već 7 godina rade  po jedinstvenoj metodi škole FINANCE TEAM.

Nakon završetka kursa u knjigovodstvenoj agenciji  Finance Team e-računovodstvo obezbedjena je

Sve veći zahtevi tržišta za online komunikacijom donose pred nove izvršioce i menadžere nove zadatke i nova znanja. Računovodstvo sa razvojem e-poslovanja više nije težak i naporan posao! Sve danas možemo raditi od kuće, sami organizujemo svoje vreme, jer danas su tu :e-dokumenta, e-aplikacije, e-softveri; e-banking, e-porezi! Na tebe je red!

Uključi se!

trajanje -4+2 meseca gratis;

Tip kursa: akademski;

Obuka: 100 % Praktičan;

Plaćanje: u 5 mesečnih rata .Za studente i nezaposlene  dodatni popust 10%

Online kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa - Napradni tip kursa -akademski

Akademski kursevi vam omogućavaju dodatni pristup profesori za kontinuiranu edukaciju iz date oblasti  putem povezivanja sa partnerskim sajtovima ojašnjenja propisa i mišljenja nadležnih ministarstava vezano za konkretni problem ,što omogućava veoma dobro studioznije prihvatanje edukacije.

Izgled  kursa 

.Online kurs Edukacija

lekcije i testovi  su kreirani tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o  zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla,20 lekcija u okviru koji se radi 15 kratkih testova - provera teoretske edukacije i

Testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

2.1 Ručno knjigovodstvo 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz  lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji.Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva.1Aplikacija se sastoji od ukupno 21 lekcije i 20 vežbi u okviru kojis ne laze više podvežbi (operacija). .ukupno  20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 67 operacija poslova knjigovodstva.

2.2 .Izrada finansijskih izveštaja (Bilans Uspeha; Bilans Stanja; Statistički izveštaj;Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomena uz finansijske izveštaje

2.3Mašinsko evidentiranje  dokumentacije

kreirana dokumentacija unosi se u računovodstveni program Billans (polaznicima su dostupne skripte u vidu tekstualnih i video uputava kao edukacija za program BILLANS)

Provere uradjenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 4 vežbi za grupu od 1- 4 ; posle  za grupu od  5-,6   za treću  7-9   za četvrtu  9  za petu 10 ; za šestu 10a,10bi 10c   Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja .

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni  da vodite organizaciju knjigovodstva , financijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala  Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača Voditi blagajnu. Vršiti plaćanja dinarska i devizna i alternativna Sklapati Ugovore za alternativna plaćanja (Ugovori o cesiji,asignaciji i preuzimanju duga  Obračunavati valutne i kursne razlike. Obračunavati i plaćati  lizing rate Sastaviti platne liste i obračunavati zarade ; I bolovanja  obračunati :poreza i doprinosa na  zarade i naknade Obračunati naknade po  ugovorim  (o delu autorskih i ugovorai )kreirati poslovne knjige Obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju.i knjižiti porseke razlike Vršiti obračun uvoza i obračun proizvodnje Podnositi relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednost ,Knjižiti manjkove i viškove  Kreirati poslovne knjige Izraditi zaključni list  Vršiti izradu  financijskih izvještaja Društva obveznike Srbije i  standarda financijskog izvještavanja.Izradjivati i podnositi Bilans tokova kapitala i Bilans tokova gotovine .Izradjivaćete i podnositi  Prijavu za poreza na dobit i akontacija 

Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran.

Vžebe su 100% pokrivene uputstvima!

Online kurs knjigovodstva je napravljen tako da vi radite od svojih kuća na aplikaciji koja je na vašem računaru, u koju ulazite preko našeg sajta. Efekat je isti kao da radite ručno! kurs  je 100% praktičan i indentičan offline kursu.  Nastavniku su dostupni radovi i Vaš rad se prati i kontroliše sa slanjem utvrđenih grešaka koje polaznik mora da ispravi po paketima vežbi.  

 

Nastava po modulima

 1. Računovodstvene politike za srednja preduzeća
 2. Početno stanje ,analitičkih evidencija ( predhodna godine)
 3. Nabavka osnovnih sredstava bez naknade-
 4. Obračun računovodstvene amortizacije
 5. Lizing poslovi knjiženje obračuna  plaćanja - isplata rata;
 6. Nabavka robe u maloprodaji;Maloprodaja prodaja-
 7. Obuhvatanje obaveza i potraživana  sa početnim stanjem;
 8. Tekući računi,Plaćanje i naplata po osnovu Ugovora (alternativni oblici plaćanja;
 9. Blagajna pazara (uplata isplata);
 10. Primljeni i dati avansi (naplata, plaćanje);
 11. Obračuni, isplata  i podnošenje prijava za zarade i naknade zarada -knjiženje;
 12. Obračun  isplata  i podnošenje prijava po osnovu ugovora o delu i autorskim ugovorima -knjiženje;
 13. Proizvodnja  bez klase 9  (dorada i obrada) -
 14. Poslovi REEXPORTA  zakonodavna regulativa
 15. Devizna plaćanja -Obrazac 70,  tekući račun -Kupo-prodaja deviza;
 16. Knjiženje Rexporta u KPR 2, KIR2;
 17. Obračun kursnih razlika i valutnih klauzula - knjiženje;
 18. Otuđenje osnovnih sredstava-prodaja-
 19. Manjak opreme -
 20. Knjige primljenih i izdatih računa i podnošenje  PPPDV  za 3 poreska perioda
 21. izrada POPDV -novi obrazac
 22. Obračun poreske amortizacije i knjiženje poreskih razlika;
 23. Praktična nastava unos i kontrola kreirane dokumentacije kroz računovodstveni program Bilans.
 24. Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj; Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu
 25. Izrada poreskog  bilansa i Poreske prijave poreza na dobit pravnih lica PDP .
 26. Elektronso podnošenje finansiskih izveštaja ,poreskih prijava VIDEO
 1. Ispit: traje 2 sata i besplatan je 

Ručno knjigovodstvo (online aplikacija Ovlašćeni knjigovođa-akademski ):40 poena;

Izrada Finansijskih izveštaja i Poreskih prijava: 40 poena;

Praktična nastava - Unos i kontrola dokumentacije kroz računovodstveni program: 20 poena

Izrada sertifikata košta 5000,00

ONLINE KURS  knjigovodstva ovlašćeni knjigovodja -napredni  škole FINANCE TEAM   predstavlja logični nastavak kursa Kurs za samostalnog knjigovovodju  

Logobilans

 1. Najveća prednost Billansa je jednostavnost upotrebe i dostupnost bilo gde i bilo kada. Billans je dostupan 24 sata na dan, 7 dana u nedelji. Razvijen je specijalno za manja i srednja preduzeća koja imaju jednostavnu organizaciju rada. Učenje je brzo i ne iziskuje velike troškove. Veoma lako se može naučiti pomoću video uputstava, FAQ i online prezentacije i podrške. Za učenje Billansa organizujemo seminare na terenu. Na raspolaganju su i individualni seminari preko interneta. Za obučavanje korisnika  i za korisničku podršku zaduženi su Billansovi ključni partneri.Najveća prednost billansa je jednostavnost uvodjenja I korišćenja

  Preduzeće i računovodstvena agencija koriste iste podatke istovremeno

  Billans je jedino internet rešenje na srpskom tržištu, koje omogućuje da preduzeće i računovodstvena agencija rade istovremeno sa istim podacima. Preduzeće može da radi sa istim podacima kao agencija i to sa bilo kog mesta, čak i preko mobilnih uređaja. Zaposleni u agenciji mogu da koriste Billans bilo gde i bilo kad - od kuće, sa odmora, iz agencije… Preduzeće može imati više korisnika od broja kupljenih licenci. Istovremeno Billans može koristiti samo onoliki broj korisnika, koliko iznosi broj kupljenih licenci. Korisnici mogu koristiti samo one funkcije Billans paketa, za koje preduzeće ima sklopljen ugovor. Klijent može svojim zaposlenim i drugim korisnicima ograničiti pristupe do pojedinačnih podataka i funkcija Billansa.

  Sve komunikacije na jednom mestu

  Još pre par godina se internet u preduzećima upotrebljavao jedino za slanje e-pošte i traženje različitih informacija. Danas je u internet ugrađeno mnogo novih i korisnih funkcija, koje su nas inspirisale da napravimo Billans, sa kojim možemo malim preduzećima omogućiti velike uštede, bolju organizaciju rada i bolju prodaju.

  Sa Billansom preduzeće može voditi računovodstvo na način koji omogućava svim  korisnicima da rade na istoj bazi istovremeno, bilo kada i bilo gde. Billans je jedino rešenje koje ima ugrađenu komunikacionu centralu preko koje se mogu obavljati telefonski pozivi, slati i primati SMS, slati i primati e-mail i fax.  Sa Billansom preduzeće može svoje poslovanje brzo i jeftino modernizovati i centralizovati.

  Dokumenti se u Billansu automatski arhiviraju i čuvaju na jednom mestu

  Dokumenti koji se arhiviraju odmah su dostupni onima kojima preduzeće dodeli pravo pristupa. Svi izlazni dokumenti se prilikom izdavanja automatski čuvaju u digitalnom obliku (PDF). Analogni ulazni dokumenti se u Billans unose putem FAX-a, mobilnog telefona ili skeniranjem. Kad su dokumenti uneti u arhivu, pretraga je do deset puta efikasnija. Originalna dokumenta ne treba više ni kopirati, ni slati poštom. Primaocu se šalje samo link do dokumenta, koji primalac može pogledati, ispisati ga ili komentarisati.

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa – Offline

Novi Sad Bul. Mihajla Pupina 6/5/521

Upis: 30

Datum početka kursa: 30.09.2019

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 54 šk/časa ručno i 12 /šk /na programu billans : održavanje od 17 do 20h 6

Beograd UL Nemanjina br 28Beograd offline kurs

Upis: cena kursa sa 30% popusta 23100

Datum početka kursa: 30.09.2019

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno 12šk/časa na računarima