online -poreski računovodja

 

online  poreski računovodja 

 

Cena kursa   65000,00 dinara treajanje kursa 6 meseca cena sertifikata  6000,00 dinara

Online kurs   Poreski računovodja  vrši obuku kroz  praktičan rad na aplikaciji za:

 1. ručno vodjenje knjigovodstva virtuelne firme omogućava polazniku da stekne sveobuhvatna znanja iz knjigovodstva .
 2.   za polaganje 3 ispita za kurs Ovlašćeni Rračunovodja u SRS  i studiozna znanja iz oblasti:  1. MSF , 2. PORESKIH SISTEMA 3. POSLOVNOG  PRAVA  .s specijalno za tu namenu  pripremljena potrebna  literatura i konkretna pitanja sa odgovorima  vrlo prilagodjeni  potrebnim znanjima

 Samostalni poreski računovodja nivo napredni ima jasno postavljene ciljeve obuku za sve vrste i oblike poreskih davanja kroz stvarne poslovne dogadjaje

METOD RADA -  Kurs za sertifikat samostalni knjigovođa napredni sastoji iz tri dela, 

Lekcije , testovi ,zadaci 

1. -Poreska regulativa -poreski sistemi 

1.1 Osnovna edukacija (obavezni deo  za sve polaznike )

2.2 Obuka za polaganje ispita  Poreski sistemi -za sticanje specijalističkog sertifikata u zvanju Revizor i Ovlašćeni revizor  pri komori za Ovlašćene revizore i   

2. Zakonodavna regulativa - Pravo za računovodje 

2.1 Osnovna edukacija (obavezna za sve polaznike )

2.2  Obuka za polaganje ispita  Poslovno pravo za računovodje - za sticanje specijalističkog sertifikata u zvanju Revizor i Ovlašćeni revizor  pri komori za Ovlašćene revizore   

3. Računovodstvo ,Medjunarodni računovodstveni standardi 

3.1 Obavezno za sve polaznike -Računovodstvo kao oblik informisanja , organizacija računovodstvenog sektora , dokumentacija , kretanje dokumentacije i obrada knjigovodstvene dokumentacije -

3.2 Teorija računovodstva ( za sticanje specijalističkog sertifikata u zvanju Revizor i Ovlašćeni revizor  pri komori za Ovlašćene revizore i  

3.3 okvir za MSFI -za sticanje specijalističkog sertifikata u zvanju Revizor i Ovlašćeni revizor  pri komori za Ovlašćene revizore i  

Menadzment Analiza finansijskih izveštaja 

Samo za polaznike koji se odluče za dodatnu obuku za  sticanje specijalističkog sertifikata u zvanju Revizor i Ovlašćeni revizor  pri komori za Ovlašćene revizore i  

 

 

 

 praktična nastava  -za vodjenje virtuelne firme

 

Polaznik ima dostupnu projektovanu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obradjuje po knjigovodstvenim propisima za koja ima jasna kratka i dostupna uputstva.Detaljna uputstva uz svaki knjigovodstveni posao koji završava obradom dokumentacije su  vidljiva u vidokrugu polaznikaTime je obezbeđena što  samostalnost polaznika, koja mu dalje prednost na tržištu rada nakon završetka kursa i dobijanja sertifikata Poreski računovodja 

Nastava po modulima -za vodjenje virtuelne firme

renos početnog stanja(početni bilans)

 1. Evidencija osnovnih sredstava (nabavka)
 2. Poreska evidencija (KPR) (KIR).
 3. Plaćanja  obaveza ino dobavljaču otkupom deviza od banke, obračun i knjiženje kursnih razlika, nastalih po ovom osnovu.
 4. Zatvaranje obaveza i potraživanja na osnovu 
 5. Obračun i kontiranje zarada obrazaca – poreske prijave PPP PD), naplata refundacije za porodiljsko bolovanje.
 6. Evidentiranje manjka i viška robe, predzaključna knjiženja
 7. Obračun i knjiženje (PDV)
 8. Izrada BU, BS  Statistički izveštaj, Izveštaj o tokovima gotovne.
 9. Izrada poreskih prijava (Poreski Bilans obrazac (PB1) i Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica obrazac (PDP).
 10. Praktična nastava (unos i kontrola kreirane dokumentacije kroz računovodstveni program).

 

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Poreski računovodja

svi gradovi

Upis: 30

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis

svi gradovi

Upis: do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis