Online kurs za setifikat Ovlašćeni knjigovođa – kontrolor

Online kurs za  sertifikat Ovlašćeni knjigovođa  je logičan nastavak online kursa za sertifikat samostalni knjigovodja ili offline kursa

Ukupno trajanje - 5 meseci (4+1);

Tip kursa: Klasičan; cena kursa 60000,00 plaćanje na 4 mesečne rate

Za vreme akciskih popusta plaćanje moguće 

Obuka: 100 % Praktičan;

Akcijske cene  : oktobar 

Ovlašćeni  knjigovodja 

 42000,00 30%  na osnovnu cenu 

Ovlašćeni akademski trajanje 7 meseci

51000,00 30% na osnovnu cenu 

 

Svim polaznicima obezbeđena mogućnost stručne prakse u knjigovodstvenoj agenciji

Finance Team E-računovodstvo!

Glavnih vežbi 20; svaka vežba ima 3-5 podovežbi (operacija)!

Provere se vrše  nakon uradjenih grupa vežbi i to:

 • Prva provera nakon vežbe 8 za grupu vežbi od 1 - 8;
 • Druga provera  nakon vežbe 9 za od 5-9;
 • Treća provera nakon vežbe 12 za vežbe  10 do 12;
 • Četvrta provera nakon vežbe 16  za vežbe od 13 do 16;
 • Peta provera nakon vežbe 20 za vežbe od 16 do 20;

Nakon odrađenih 20 vežbi, pristupa se izradi finansijskih izveštaja po uputstvima nastavnika i materijala i skripti za izradu i to:

I Izrada finansijskih izveštaja: BU,BS,Bilans promena na kapitalu;bilans tokova hotovine ,napomene uz finansiski izveštaj

na osnovu odrađenog buto bilansa, nakon čega nastavnik vrši kontrolu rada.

II  kontrola rada.

III Izrada Poreskog bilansa PB1 i Poreske prijave poreza na dobit obrazac: (PDP), knjiženje poreskih razlika kontrola rada.

Cena

Cena kursa  za stidente koji su završili online kurs samostalni  sa  popustom  za polaznik koji su završili naš kurs samostalni knjigovodja online 30  ili offline je 20% . 

 • Ispit
 • ispit se polaže online, traje 1 sat i besplatan je.
 • Predmeti :
 • 1. Pravna i poreska regulativa ( Kontrolna pitanja )
 • 2. tehnologija i tehnika knjiženja(Kontrolna pitanja )
 • 3. Kniženje na knjigovodstvenom programu Billans na računaru
 • 4.Izrada finansiskih izveštaja (ručna izrada bilansa virtuelne firme )
 • Cena sertifikata sa prilogom o ostvarenim bodovima na ispitima je 4500,00 dinara a se
 • Ispit traje 1 sat radi se online kod vaših kuća  i besplatan je.

Plaćanje: na 4 rata 

Nastava po modulima

 1. Računovodstvene politike za srednja preduzeća
 2. Početno stanje,knjiženje
 3. Nabavka osnovnih sredstava bez naknade-knjiženj;
 4. Nabavka osnovnih sredstava iz lizinga-knjiženje;
 5. Obračun računovodstvene amortizacije -knjiženje;
 6. Lizing poslovi knjiženje obračuna  plaćanja - isplata rata;
 7. Nabavka robe u maloprodaji;
 8. Knjiženje kroz KPR broj 1;
 9. Maloprodaja prodaja-knjiženje;
 10. Knjiženje kroz knjigu  KIR br1;
 11. Podnošenje poreske prijave za prvi period - knjiženje;
 12. Obuhvatanje obaveza i potraživana  sa početnim stanjem;
 13. Tekući računi
 14. Plaćanje i naplata po osnovu Ugovora o kompenzaciji, Cesiji, Asignaciji (alternativni oblici plaćanja;
 15. Blagajna pazara (uplata isplata);
 16. Primljeni i dati avansi (naplata, plaćanje);
 17. Obračuni, isplata  i podnošenje prijava za zarade i naknade zarada -knjiženje;
 18. Obračun  isplata  i podnošenje prijava po osnovu ugovora o delu i autorskim ugovorima -knjiženje;
 19. Proizvodnja  bez klase 9  (dorada i obrada) -knjiženje
 20. Poslovi REEXPORTA  zakonodavna regulativa devizna plaćanja -knjiženje;
 21. Obrazac 70, Devizni tekući račun -knjiženje;
 22. Kupo-prodaja deviza;
 23. Knjiženje Rexporta u KPR 2, KIR2;
 24. Podnošenje i knjiženje  PPPDV  za drugi poreski  period-knjiženje;
 25. Obračun kursnih razlika i valutnih klauzula - knjiženje;
 26. Otuđenje osnovnih sredstava-prodaja-knjiženje;
 27. Manjak opreme -knjiženje;
 28. Knjiženje manjkova osnovnih sredstava kroz knjigu Kir 3;
 29. Podnošenje PPPDV za treći period -knjiženje;
 30. Obračun poreske amortizacije i knjiženje poreskih razlika;
 31. Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj; Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu
 32. Izrada poreskog  bilansa i Poreske prijave poreza na dobit pravnih lica.

Metod rada

Online kurs ovlašćeni knjigoivodja  se sastoji iz :

 1. lekcije i testovi (teoretska edukacija )
 2. Vežbe svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu  i podvežbe (operacije poslova)
 3. Izrada finansijskih izveštaja (Bilans Uspeha; Bilans Stanja; Statistički izveštaj;Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu)

Ispit: 

Ručno knjigovodstvo (online aplikacija Ovlašćeni knjigovođa): 60 poena;

Izrada Finansijskih izveštaja i Poreskih prijava: 40 poena.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa – Offline

Novi Sad Bul. Mihajla Pupina 6/5/521

Upis: 30

Datum početka kursa: 16.03.2020

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 54 šk/časa ručno i 12 /šk /na programu billans :

Beograd UL Nemanjina br 28Beograd offline kurs

Upis: cena kursa sa 30% popusta 23100

Datum početka kursa: 18.03.2020

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno 12šk/časa na računarima