Obuke za knjigovodje -Informacije za polaznike

 Obuke za   knjigovodje   informacije za polaznike

Offline kurs samostalni knjigovođa 

i samostalni knjigovođa (Napredni)

Offline kursevi kreirani su po pretežno kombinovanoj programskoj metodi (linearni i razgranati). Odnos nastavnika i učenika je u prvom delu nastave autoritativan a u drugom delu demokratski, što ima za cilj da se uspostavi i vertikalna i horizontalna komunikacija između nastavnika i polaznika. Kurs samostalni knjigovođa obezbeđuje srednji nivo znanja za mikro i mala preduzeća. Za pristupanje kursu zahteva se najmanje srednja stručna sprema.

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni voditi organizaciju knjigovodstva potraživanja, financijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala i obveza. Voditi evidenciju kupaca i dobavljača (saldakonti kupaca i dobavljača. Sastaviti platne liste i obračunavati zarade ; obračunati i kreirati poslovne knjige .Podnositi relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednost :poreza i doprinosa na zarade  obračunati i kreirati poslovne knjige  poljoprivrednih gazdinstva.  Koristit ćete se  knigovodstvenim softverom  za vođenje knjigovodstva, imati znanja za izradu financijskih izvještaja i Prijavu za poret na dobit za Društva i preduzetnika  obveznike Srbije i  standarda financijskog izvještavanja.

Priprema nastave, nastavni proces i cilj,trajanje nastave

 Priprema nastavnika sastoji se iz dva dela:

1.Opšte - koje se odnose na nastavu kursa: Prethodno upoznavanje potencijalnih učenika i njihovo prethodno eventualno znanje. Nastavnik se što detaljnije upoznaje sa motivacijom učenika. Ovaj deo podrazumeva i upoznavanje sa stilom i načinom praćenja i rada kursa. Upoznavanje sa sadržajem nastavnog programa. Upoznavanje sa materijalnim i i tehničkim osnovama za rad.

2. Pojedinačne - odnosno priprema za praćenje svakog polaznika.

U kreiranju nastave škole Finance Team korišćene su savremene  programske metode nastave,  sa jasnim ciljem da se učenicima omogući da uče vlastitim mozgom a ne napamet.

Nastavni proces i cilj

Cilj  nastavnog procesa je da se polaznici kursa obuče za  praktično obavljanje poslova vođenja poslovnih kniga. Nastavnik polazi od toga da učenici nemaju nikakvo prethodno praktično znanje za obavljanje ovog traženog zanimanja. Zadatak nastavnika je da postojeća znanja iz ove oblasti prenese  na učenike na najsvrsishodniji način.

 nastavnik  poseduje najveće moguće znanje iz više oblasti kao što su:

- Zakonodavna, pravna i poreska regulativa koja pokriva predmet učenja;

- Metode i principe  učenja;

- Psihologiju i komunikaciologiju;

- Informatiku i  druga znanja koja mogu biti od koristi.

Škola Finance Team je prihvatila programirani - vođen nastavni metod (odozgo na dole) i projektovala način, tehnologiju i tehniku izvođenja nastave.

Trajanje kursa, natavni dan, časovi

Ukupan broj nastavnih  dana je podeljen tri dela  po srodnosti  poslova  koje polaznici u toku kursa trabaju da pređu.Trajanje jednog nastavnog dana je tri  sata. Dinamika kursa je: prvih mesec dana jedan put nedeljno; drugi mesec: dva puta nedeljno. Ukupno trajanje kursa je dva meseca. Broj polaznika kreće se od 8-12.

 Kontrola urađenih zadataka u prvom i drugom delu kursa

Na kraju svakog časa  vrši se kontrola urađenih zadataka. Nakon urađenog praktičnog dela nastavnik kratkim predavanjem izlaže siže  celog posla urađenog u tokom  nastavnog dana.

 

 U trećem delu kursa knjiži se obezbeđena dokumentacija kroz knjigovodstveni program Billans.

Link za pristup programu i materijal dobijaju putem mejla. Na času je nastavnik prisutan ali ne predaje, već je tu samo ukoliko nastanu određene tehničke ili unosne greške koje treba ispraviti. Cilj je da polaznici budu što samostalniji kako bi ostvarili prednost na tržištu rada, a to je obezbeđeno prethodno stečenim znanjem i pomagalima za praktični unos dokumnentacije u vidu uputstva u tekstualnoj i video formi.

Kontrola urađenih zadataka u trećem delu kursa

Kontrolu njpre vrše sami polaznici na osnovu video uputstva koje su dubili, a koje ih upućuje na to kako da na osnovu unete dokumentacije izvrše kotrolu u samom programu i kontrolu sa ručno kreiranom dokumentacijom. Zatim kontrolu vrši nastavnik.

Ispit za sticanje odgovarajućeg sertifikata 

Nakon završenog kursa studenti polažu završni ispit putem testa.

 

Online knjigovodstveni kursevi

Online kursevi kreirani sa istim ciljevima i zadacima i istom metodom  kao i  offline kursevi škole Finance Team uz nastavno pomagalo –aplikaciju. Aplikacija se sastoji iz lekcija i vežbi. Teoretska nastava kojom se savladava novo znanje predstavljena je putem lekcija i testova a praktična nastava se odvija u delu aplikacije koja funkcioniše kao  ručno vođenje knjigovodstva - Da bi se online edukacija obavljala kvalitetno.

Tok nastavnog procesa i klasifikacija nastavnih časova

Nastavni časovi su po strukturi podeljeni na 3 dela:

1) Lekcija kroz koju se izlaže novo gradivo;

2) Praktičan deo nastave - vežbe;

3) Praktičan deo nastave – izrada finansijskih izveštaja i unos dokumentaciju u računovodstveni program bilans.

Sadržaj kursa i nastavni plan

Kurs je podeljen na tri dela po srodnosti poslova koje polaznici kursa treba  da pređu tokom kursa. Polaznici treba da završe svaki deo u predviđenom vremenu.  Dinamika kursa ostavljena je polaznicima da sami urede i isplaniraju uz obavezan kontinuitet rada.

 U prvom delu kursa cilj i predmet je sticanje novog znanja iz zakonodavne i poreske regulative i načina rada vođenja analitike  poslovnih knjiga projektovane firme (kartice osnovnih sredstava, robe, poreske evidencije KPR i KIR, kartice kupaca, dobavljača, tekućih računa, obračun zarada).

U drugom delu kursa knjiži se relevantna dokumentacija kroz finansijsko knjigovodstvo, kontroliše glavna knjiga sa pomoćnim knjigama (kreiranim na prvom delu kursa) izrađuje se bruto bilans i finansijski izveštaji i polaznici se upoznaju sa podnošenjem  zakonskih poreskih prijava.

U trećem delu kursa knjiži se obezbeđena dokumentacija kroz knjigovodstveni program Billans.

 Cilj je da polaznici budu što samostalniji kako bi ostvarili prednost na tržištu rada, a to je obezbeđeno prethodno stečenim znanjem i pomagalima za praktični unos dokumnentacije u vidu uputstva u tekstualnoj i video formi.

Tok nastave na online aplikaciji

Nastavni dan je podeljen na dva dela: 1) teoretska  edukacija;  2) praktičan rad. Prvi deo se sastoji iz lekcije, priloga uz lekcije i testova. Broj lekcija jednak je broju poslova za koje se obučavaju učenici. Ukupno ima 20 lekcija i 20 testova. Lekcijom se učenici  uvode u novu oblast  sa ciljem sticanja novih ključnih znanja iz svakog knjigovodstvenog posla koji se izučava – strukture gradiva koje se prelazi. U prilozima su ključni propisi dati u kraćim razumljivijim oblicima kao poreski vodiči za zakonodavnu regulativu. Testovima se vrši provera stečenog znanja iz edukacije. 

U drugom delu - praktičnom delu,  rade se vežbe (praktičan rad)  struktura knjigovodstvenog posala koja je predmet učenja razložena je adekvatnom tehnologijom i tehnikom na niže stepene složenosti – operacije  kao sastavne delove glavnog posla u skladu sa  zakonskim propisima. Za Praktičnu nastavu obezbeđeno je “nastavno pomagalo”- program za ručno knjigovodstvo -  aplikacija za praktičnu nastavu. 

U trećem delu kursa knjiži se obezbeđena dokumentacija kroz knjigovodstveni program Billans. 

Provera nastavnika  i rezultati provere  

Rad polaznika - učenikove vežbe, prati nastavnik i ako je potrebno upućuje učenika da ponovi teoretsku edukaciju ili ponovo pročita uputstvo i potom proveri izradu vežbe.

Sve vežbe svrstavaju se u grupe srodnih poslova. Nakon urađene grupe poslova detaljno se proverava svaka vežba polaznika.

Za rad u  mašinskom  knjigovodstvu predviđen je alat knjigovodstveni softver Billans. Ovaj softver ima dobru organizaciju i pravilnu podelu strukture rada. Kao i kod offline kursa, mašinska obrada je nastavak procesa saznanja polaznika. O

Polaganje ispita za sertifikat: Test pitanja.

 494c8af4c6bba78f2591a7a8aba31fd2

Finance Team Kursevi

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa – Offline

Novi Sad Bul. Mihajla Pupina 6/5/521

Upis: 30

Datum početka kursa: 29.11.2018

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 54 šk/časa ručno i 12 /šk /na programu billans : održavanje od 17 do 20h 6

Beograd UL Nemanjina br 28Beograd offline kurs

Upis: cena kursa sa 30% popusta 22050,00

Datum početka kursa: 29.11.2018

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno 12šk/časa na računarima