Knjigovodstvene obuke – metode rada

 Svi kursevi FINANCE TEAM 

Metode rada -

1. ofline  kursevi FINANCE TEAM

U Prvom delu kursa, polaznici se na jednostavan način upoznaju sa: knjigovodstvenom dokumentacijom, načinom, pravilima i zakonskom regulativom evidentiranja knjigovodstvene dokumentacije kroz knjigovodstvene evidencije i pomoćne knjige. Zakonskom regulativom, načinom i pravilima vodjenja i čuvanja poslovnih knjiga.

U ovom delu vrši se evidentiranje knjigovodstvene dokumentacije kroz pomoćne knjige kupaca i dobavljača, knjiga osnovnih sredstava, poreske evidencije KPR i KIR. Vodi se robno knjigovodstvo, i vrši obračun zarada i obračun amortizacije.

Na drugom delu kursa,  kontira se sva dokumentacija i knjiži kroz glavnu knjigu – ručno, zatim se glavna knjiga kontoliše sa analitičkom evidencijom kartica kupaca, dobavljača, robe i osnovnih sredstava, KPR-a i KIR-a.  devizna naplata i plaćanje, obračun i sprvođenje kursnih razlika. Vrši se kontrola glavne knjige sa poreskomevidencijom iizradjuje  PDV prijava,i knjiži  i predzaključna knjiženja. Nakon toga polaznici formiraju bruto bilans, izvodi se rezultat i kontiranje rezultata i sasatavljaju finansijski izveštaji BU, BS i Statistički aneks.

Na trećem delu kursa sve poslovne  promene se  unose u knigovodsveni softver Billans Jedan polaznik jedan računar 16 šk /čas i istovremeno kroz program polaznici mogu raditi i kod kuć . U ovom delu počinje i knjiženje istih promena kroz knjigovodstveni program  Billans i simulira se rad u stvarnom knjigovodstvu neke firme ili agencije.

Polaganje ispita

Ispit traje 1 sat i besplatan je.

Na ispitu se radi kontrolni test sa otprilike 25-30 pitanja iz oblasti:

Online kursevi FINANCE TEAM

Online knjigovodstveni kursevi

Online kursevi kreirani sa istim ciljevima i zadacima i istom metodom  kao i  offline kursevi škole Finance Team uz nastavno pomagalo –aplikaciju. Aplikacija se sastoji iz lekcija i vežbi. Teoretska nastava kojom se savladava novo znanje predstavljena je putem lekcija i testova a praktična nastava se odvija u delu aplikacije koja funkcioniše kao  ručno vođenje knjigovodstva - Da bi se online edukacija obavljala kvalitetno.Sve promene se putem linka unose u knjigovodstveni softver Billans

Tok nastavnog procesa i klasifikacija nastavnih časova

  • edukacija(lekcije i testovi )

1.1 Lekcije imitiraju teoretsko izlaganje nastavnika sa kursa ofline i imaju zadatak da izvrše edukaciju polaznika o   pojediinačnom poslau.

1.2   Testovi predstavljaju  metodd provere edukacije

2. Vežbe

Ručno praktično knjigovodstvo -osnova za obuku  su vežbe 

  • Vežbe  ukupno 20  glavnih vežbu iSvaka vežba ima 3-4 podvežbi 
  •  S vaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. 
  • svaka podvežba ima svoje uputstvo .Uputstvo  imitira online nastavnika.

3. Knjiženje kroz knjigovodstveni softver Billans

Knjiženjem poslovnih promena na računaru. Tok i procedura u radu je ista kao u prvom delu kursa.

Provere od strane nastavnika 

Provere se vrše  nakon uradjenih grupa vežbi i to: nakon grupe od 1-8 nakon grupe od 9-10 nakon grupe 11-14 nakon grupe vežbi 15-20 

Svim polaznicima obezbeđena je stručna praksa u  knjigovodstvenoj agenciji Finance Team E-računovodstvo!

Način rada i metodologoija rada je  ista kao online kurs samostalni knjigovodja

 

U  ispit ulazi

  1. Ručno knjigovodstvo (online aplikacija Ovlašćeni knjigovođa): 60 poena;
  2. Izrada Finansijskih izveštaja i Poreskih prijava: 40 poena;
  3. Kontrolna isitna pitanja

U prvom delu višeg nivoa kursa radi se gradivo iz nastavnog plana "opšti deo".

 

Polaganje ispita

Ispit  se sastoji u izradi projekta vodjenje poslovnih knjiga u specifičnim delatnostima

 

Finance Team Kursevi

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Poreski računovodja

svi gradovi

Upis: 30

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis

svi gradovi

Upis: do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis