kurs knjigovodstva samostalni knjigovođa Finance Team

 Kurs knjigovodstva  samostalni knjigovodja offline

 

Napomena : .Naša kuća je dobila SERTIFIKAT  Firme od poverenja od Centra za Iistraživanje Mišlenja klijenata U 2017

 

   

 

autori  izvornog kursa samostalni knjigvovodja  su :Nada Zlatković i Jelena Bogdanović

Predavači :Nada Zlatković i Jelena Bogdanović

Gde se održava   kurs  ?  Privremeno se ne odrzava  Onlinekurs samostalni knjigovodja je ono što vam treba 

   

 

Šta ćete znati nakon završetka kursa?

Knjigovodstveni kursevi

Knjigovodstveni kursevi Finance Team

Kurs knjigovodstva samostalni knjigovodja škole Finance Team vrši celovitu obuku za vođenje poslovnih knjiga, i to  obuka za svaki pojedinačni posao u knjigovodstvu (likvidator,poreski knjigovođa,robni knjigovođa, knjigovođa osnovnih sredstava, knjigovođa obračuna ličnih dohodaka, knjigovođa uvoza i izvoza).

To podrazumeva: edukaciju za zakonodavnu i poresku regulativu i primenu regulative kroz izradu poreskih prijava, obračun, izradu i analizu pomoćnih knjiga,plaćanja, spoljnotrgovinsko poslovanje ,izradu  glavne knjige i njenu kontrolu sa analitikom (pomoćnim knjigama),izradu i analizu brugo bilansa i finansijskih izveštaja.

Nakon završene obuke, polaznicima je omogućena kontinuirana edukacija, kada pristupe grupi na faceb-uku, koju smo napravili za vas! Grupa je namenjena polaznicima naših kurseva, napravljena sa ciljem  komunikacije i edukovanja i nakon završenog polaganja i stečenog sertifikata.

 KURS KNJIGOVODSTVA SAMOSTALNI KNJIGOVODJA -Metod

Obuka se  vrši kroz vođenje poslovnih knjiga ručno a zatim na knjigovodstvenom programu billans (praktična nastava)

Nastava traje 64 šk/ časa 50 šk/časa takozvana  ručna obrada  knjigovodstva i

Sadržaj kursa : 

1.Likvidatura Poresko knjigovodstvo 1  -analitika poslovne imovine i obaveza 14 školskih časova

2. Obračun zarade , obračun spoljnotrgovinskog poslovanja  i  poresko knjigovodstvo 20 

2. Finansisko - sintetičko (glavna knjiga )knjigovodstvo ukupno i 16 školskih časova

3. izrada finansiskih izveštaja i rad u Billansu 16 školska časa

10 šk/ časa knjiženja -  na knjigovodstvenom programu BILLANS.  6 šk časa predviđena su za  izradu finansijskih izveštaja. Polaznicima se pruža mogućnost da nakon završetka kursa nastavite korišćenje programa  još 2 mesec besplatno.

kurs knigovodstva  - samostalni knjigovođa je 100% praktičan!

 • U svim segmentima gradiva direkno se primenjuju sve izmene propisa koje nastupe u toku trajanja kursa.
 • Svi naši polaznici koji su ranije završili kurs mogu pristupiti materijalim koji se apdejtuju  u skladu sa izmenjenim propisima odmah.

 Sadržaj kursa : sačinjen je po grupama vežbi

1. Prosto knjigovodstvo -analitika ukupno 16 sati ili 20 školskih časova

2. Finansisko - sintetičko (glavna knjiga )knjigovodstvo ukupno 20 sata ili 26 školskih  časova

3. izrada finansiskih izveštaja i rad u Billansu 16 sati ili 20 školska časa

 kurs knjigovodstva  - nastava po segmentima 

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom: osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna - pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i  knjiženje istih.
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava.
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe  i usluge, evidentiranje kroz robne kartice,  knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).
 7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 8. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
 9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave (PPP-PD).
 10. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.
 11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.
 13. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 14. Primena pravilnika o kontnom okviru
 15. Kniženje svih  poslovnih promena  sa kursa kroz glavnu knjigu.
 16. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 17. Kontiranje podnete PPPDV-prijave
 18. Predzakjljučna i zaključna knjiženja.
 19. Izrada zaključnogh lista ručno, izrada originalnih  finansijskih izveštaja: bilans uspeha, bilans stanja,statistički izveštaj, o
 20. Predaja finansijskih izveštaja

Knjigovodstveni kursevi - opšte informacije:

Knjigovodstveni kursevi - "SAMOSTALNI KNJIGOVODJA" omogućavaju polaznicima funkcionalno znanje. Na kursu je konstantno prisutan aktivan i samostalan rad polaznika pod kontrolom nastavnika. Radi se kompletno knjigovodstvo za mala i mikro preduzeća pomoćne knjige -obavezne analitike i knjiženje u dvojno-sintetičko knjigovodstvo - glavnu knjigu.

Ponosni smo da možemo istaći da se radi o 100% praktičnoj obuci za direkno uključivanje polaznika u poslovno okruženje, uz potpuno poštovanje Zakona o računovodstvu i Pravilnika o primeni kontnog okvira, zakonske i poreske regulative u izradi svih poreskih prijava i Finansijskih izveštaja - danas aktuelno. Naši novi polaznici mogu biti sigurni da se obuka obavlja po najnovijim propisima u svim segmentima. Naši raniji polaznici preko grupe na facebook-u pristupaju svim novim materijalima (skriptama) koje su apdejtovane sa detaljnim promenama koji su u međuvremenu nastupile, kako bi bili spremni da se uključe na napredne kurseve onda kad budu odlučili i imaju samopouzdanja u traženju posla.

 Knjigovodstveni kursevi - način rada

Kurs obuhvata obuku za vodjenje poslovnih knjiga po principima: prostog i dvojnog knjigovodstva, prvi deo kursa obuhvata prosto knjigovodstvo kao primer za preduzetnike koji su odlučili da vode poslovne knjige po principi prostog knjigovodstva, a potom se sve radi u dvojnom knjigovodstvu na šta se obtraća dužna pažnja.

Knjigovodstveni kursevi - metod rada za kurs "samostalni knjigovođa"

Obuka za poslovna zanjimanja sastoji se iz tri dela:

Phttps://youtu.be/gu2gcb8I6qo

Knjigovodstveni kursevi Finance Team - 100% praktični i potpuno drugačiji od drugih!

 

 

       

 

                                      

Nakon svakog polaska na kraju časa polaznici su slobodni i sposobni da postavljaju pitanja, iz pređene oblasti toga časa.

Obaveza kandidata je da u toku nstave ne postavljaju pitanja iz razloga remećenja nastave.

Polaganje ispita za kurs samostalni knjigovodja

 • Ispit
 • ispit se polaže online, traje 2 sata i besplatan je.
 • Predmeti :
 • 1. Pravna i poreska regulativa ( Kontrolna pitanja )
 • 2. tehnologija i tehnika knjiženja(Kontrolna pitanja )
 • 3. Kniženje na knjigovodstvenom programu Billans na računaru
 • 4.Izrada finansiskih izveštaja (ručna izrada bilansa virtuelne firme )
 • Cena sertifikata sa prilogom o ostvarenim bodovima na ispitima je 2500,00 dinara a se
 • Ispit traje 1 sat radi se online kod vaših kuća  i besplatan je.

Ocenjivanje za Sertifikat (100%)  maksimum i 70%minimum bodova

25 bodova nosi zadatak virtuelna firma tkz ručno knjigovodstvo

25 boda nosi knjižeje virtuelne firme kroz knjigovodstveni program takozvano mašinsko knjigovodstvo

40 boda nosi kontrolni ispit

10 boda nosi redovnost i marljivost na časovima

Literature: Praktikumi teoretske nastave.

Knjigovodstveni kursevi

                                                                           Knjigovodstveni kursevi Finance Team

 

 

 

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa – Offline

neodržava se

Upis: 30

Datum početka kursa: 30.11.2020

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 54 šk/časa ručno i 12 /šk /na programu billans :

Beograd UL Nemanjina br 28Beograd offline kurs

Upis: cena kursa sa 30% popusta 23100

Datum početka kursa: 30.03.2020

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno 12šk/časa na računarima