samostalni knjigovođa napredni -online

 

Kursevi knjigovodstva Samostalni knjigovođa 

 

Cena kursa 44000,00 dinara treajanje kursa 3 +2 meseca cena sertifikata 3000,00 dinara

 

 

Akcijske cene  :

Samostalni

Maj  30% na osnovnu cenu 23100,00

Juni ,Juli,Avgust  30% popusta   na osnovnu cenu 23100

Ovlašćeni  knjigovodja 

 Maj,Juni Juli 36100,00 40%  na osnovnu cenu 

Ovlašćeni akademski 43800,00 40% na osnovnu cenu 

Maj  , Juni ,Juli,Avgust  40% popusta   na osnovnu cenu 43800

METOD RADA -  Kurs za sertifikat samostalni knjigovođa napredni sastoji iz tri dela, 

Prvi deo

Zakonodavna poreska i računovodstvena evidencija poslovnih promena   Kontiranje na dokumentu i knjiženje promena kroz GK.

Drugi deo

Zakonodavna poreska i računovodstvena evidencija blagajne, plaćanja i naplata ugovorima o kreiranje  i knjiženje poslovnih promena kroz GK.

4. Predzaključna i zaključna knjiženja izrada bilansa i izrada finansijskih izveštaja Bilans Uspeha, Bilans Stanja, Statistički izveštaj

Treći deo - praktična nastava

Unos dobijene i kreirane dokumentacije kroz računovodstveni program Billans; pregledi i kontrola unetih podataka sa ručnim knjigovodstvom: Kartice (robe, osnovnih sredstava, kupaca, dobavljača i tekućih računa); PPPDV; Bruto bilans. (16-18)

Polaznik ima dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obradjuje po knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika, tako da dok radi vežbu video uputstvo imitira online nastavnika. Time je obezbeđena što veća samostalnost polaznika, koja mu dalje prednost na tržištu rada nakon završetka kursa i dobijanja sertifikata.

Nastava po modulima -

 1. Prenos početnog stanja(početni bilans)
 2. Evidencija osnovnih sredstava (nabavka)
 3. Poreska evidencija (KPR) (KIR).
 4. Plaćanja  obaveza ino dobavljaču otkupom deviza od banke, obračun i knjiženje kursnih razlika, nastalih po ovom osnovu.
 5. Zatvaranje obaveza i potraživanja na osnovu 
 6. Obračun i kontiranje zarada obrazaca – poreske prijave PPP PD), naplata refundacije za porodiljsko bolovanje.
 7. Evidentiranje manjka i viška robe, predzaključna knjiženja
 8. Obračun i knjiženje (PDV)
 9. Izrada BU, BS  Statistički izveštaj, Izveštaj o tokovima gotovne.
 10. Izrada poreskih prijava (Poreski Bilans obrazac (PB1) i Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica obrazac (PDP).
 11. Praktična nastava (unos i kontrola kreirane dokumentacije kroz računovodstveni program).

 

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa – Offline

Novi Sad Bul. Mihajla Pupina 6/5/521

Upis: 30

Datum početka kursa: 14.10.2019

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 54 šk/časa ručno i 12 /šk /na programu billans : održavanje od 17 do 20h 6

Beograd UL Nemanjina br 28Beograd offline kurs

Upis: cena kursa sa 30% popusta 23100

Datum početka kursa: 14.10.2019

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno 12šk/časa na računarima