Online Knjigovodstveni kursevi FINANCE TEAM - 

Naša kuća je dobila SERTIFIKAT  Firme od poverenja od Centra za Iistraživanje Mišlenja klijenata

u 2017 godini Veoma se ponosimo o

e 

Online Knjigovodstveni kursevi

Agencija za obrazovanje i računovodstvo INSTITUT za e-računovodstvo Finance Team doo je organizacija koja se bavi obrazovanjem - knjigovodstvena škola, obavlja knjigovodstvene usluge, reviziju i kontrolu. Osnovana je 2010. godine. Osnovna delatnost bili su knjigovodstveni i računovodstveni poslovi. U septembru 2014. godine, agencija vrši promenu pravnog sledbeništva – iz frome preduzetnika u privredno društvo. Osnivač i zastupnik Instituta za e- računovodstvo - Finance Team je Nada Zlatković, diplomirani ekonomista sertifikovani ovlašćeni revizor i stečajni upravnik sa tridesetogodisnjim iskustvom na rukovodećim računovodstvenim pozicijama različitih delatnosti: proizvodnim, spoljnotrgovinskim, finansijskim i Javnim i desetogodisnjim iskustvom na poslovima predavača

 

Onine kursevi   

U čemu se razlikujemo od drugih organizatora kurseva  knjigovodstva i šta nas to posebno preporučuje ?

Autori kurseva škole FINANCE TEAM   Nada Zlatković i Jelena Bogdanović sa zadovoljstvom će preneti na vas prikupljena i stečena znanja na najsvrsishodniji način.

Ko su naši predavači?

Naši  Nastavnici  su ljdi od struke i znanja!

  1. Nada Zlatković - Diplomirani ekonomista sertifikovani  Ovlaćeni revizor i sertifikovani stečajni upravnik,sa dugogodišnjim iskustvom na rukovodećim računovodstvenim pozicijama različitih delatnosti i poslovima predavača;

     2. Jelena Bogdanović  diplomirani   ekonomista i master strateškog planiranja  sa pretnajestogodišnjim iskustvom na i    računovodstva  u privatnniom i javnom sektoru  i ostali naši saradnici takode su ljudi od struke i znanja . kontakt 066/638-3880 

 

Kakvu metodologiju i tehniku  obuke  nudimo

 

 

14690930_1302269239793385_8111354270270904835_n

Metode rada knjigovodstvene obuke finance team

  • Metode rada  -  

kursevi  su kreirani su po pretežno kombinovanoj programskoj metodi (linearni i razgranati). Odnos nastavnika i učenika je u prvom delu nastave autoritativan a u drugom delu demokratski, što ima za cilj da se uspostavi i vertikalna i horizontalna komunikacija između nastavnika i polaznika.

Kurs samostalni knjigovođa obezbeđuje srednji nivo znanja za mikro i mala preduzeća. Za pristupanje kursu zahteva se najmanje srednja stručna sprema.Kurs samostalni knjigovodja napredni obezbedjuje viši nivo obrazovanja

     

 

ONLINE KNJIGOVODSTVENI KURSEVI

Cilj  nastavnog procesa je da se polaznici kursa obuče za  praktično obavljanje poslova vođenja poslovnih kniga. Nastavnik polazi od toga da učenici nemaju nikakvo prethodno praktično znanje za obavljanje ovog traženog zanimanja. Zadatak mentora  je da postojeća znanja utvrdjena na aplikativnoj nastavi  iz ove oblasti prenese  na učenike na najsvrsishodniji način.

Mentor   poseduje najveće moguće znanje iz više oblasti kao što su:

- Zakonodavna, pravna i poreska regulativa koja pokriva predmet učenja;

- Metode i principe  učenja;

- Psihologiju i komunikaciologiju;

- Informatiku i  druga znanja koja mogu biti od koristi.

Metode rada  Finance Team je prihvatila programirani - vođen nastavni metod (odozgo na dole) i projektovala način, tehnologiju i tehniku izvođenja nastave.

Ukupno trajanje kursa je tri   meseca.

 

       

Online knjigovodstveni kursevi

           

Online kursevi kreirani sa istim  metodama ,ciljevima i zadacimai   škole Finance Team uz nastavno pomagalo –aplikaciju. Aplikacija se sastoji iz lekcija i vežbi. Teoretska nastava kojom se savladava novo znanje predstavljena je putem lekcija i testova a praktična nastava se odvija u delu aplikacije koja funkcioniše kao  ručno vođenje knjigovodstva - Da bi se online edukacija obavljala kvalitetno.

Kurs  za sertifikat Samostalni knjigovodja odvija se na aplikaciji za veletrgovačko mikro preduzeće

Trajanje kursa  3 meseca na online aplikaciji

  • dostupnost 24 sata na bilo kom računaru ili laptopu

Kurs za sertifijkat Ovlašćeni knjigovodja Trajanje kursa je 4 do 6 meseci 

Za kurs Ovlašćeni knjigovodja  predvidjeno je  softversko resenje za vodjenje poslovnih knjiga za srednja i velika preduzeća koje obavljaju delatnosti  maloprodaje i proizvodnje .Ovaj kurs kao početno stanje ima podatke sa kursa smostalni knjigovodja 

Tok nastavnog procesa i klasifikacija nastavnih časova

Nastavni časovi su po strukturi podeljeni na 3 dela:

1) Lekcija kroz koju se izlaže novo gradivo;Cilj  priloga je da učenici steknu okvirna znanja iz zakonskih propisa koji su okosnica poslova koji se prelaze. Lekcija je kratka i veoma sažeta, izlažu se samo ključni delovi, zakodavna regulativa i pravila koja čine okvir za knjigovodstveni posao. Struktura se pažljivo bira, izlaže  se u kratkim crtama .Lekcija je je predstavljena na zanimliv način  da polaznici uoče saznanje koje stiču.Detalji koji mogu da zbune se izbegavaju.

2) Praktičan deo nastave - vežbe;

Predviđeno je da polaznik apsolutno ima  svih 24 časa pristupa na aplikaciji , sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran  .

3) Praktičan deo nastave – izrada finansijskih izveštaja

.Sadržaj kursa i nastavni plan

Kurs je podeljen na dva dela po srodnosti poslova koje polaznici kursa treba  da pređu tokom kursa. Polaznici treba da završe svaki deo u predviđenom vremenu.  Dinamika kursa ostavljena je polaznicima da sami urede i isplaniraju uz obavezan kontinuitet rada.

 U prvom delu kursa cilj i predmet je sticanje novog znanja iz zakonodavne i poreske regulative i načina rada vođenja analitike  poslovnih knjiga projektovane i polaznici se upoznaju sa podnošenjem  zakonskih poreskih prijava

Stiču se znanja u vodjenju analitike imovine  osnovnih sredstava, robe, tekućih računa kupaca i dobavljača

U 3 podvezbe -operacije vodi se poreska evidencija( KPR i KIR, i POPDV) za 15  različitih primljenih za 1.osnovna sredsta,robe i troškova :    polaznici se upoznaju sa podnošenjem  zakonskih poreskih prijava

U 4 podvezbe - operacija se radi nabavka osnovnih sredstava  za 12 osnovnih sredstava , obračunava se amortizacijai radi pregled obračuna

u 6 podvezbi- operacija radi se robno knjigovodstvo  sa primljena 2 računa i 3 rsta robe

Za plaćanjua i naplatu predvidjeno   je 4 podvezbi rade s3e nalozi za prenos i izvodi sa trekućih računa dinarska

U 9 podvezbi radi se obračun i isplata  zarada za 2 radnika i  zarade i podnošenjem  zakonskih poreskih prijava.Radi se isplata zarada preko predvidjenih naloga za prenos i izvoda sa tekući račun nakon isplate zarade

Dvojno knjigovodstvo  radi se u drugom delu kursa  nakon završetka svih vezbi i podvezbi iz prvog dela kursa i predvidja knjiženje celokupne dokumentacije u  kroz finansijsko knjigovodstvo.Za ovo je predvidjeno softersko rešenje za dvojno knjigovodstvo i to deo kontiranja deo izrade naloga za knjiženjke 3.knjiženje kroz dvojno knjigovodstvo

U ovom delu radi se spoljnotrgovinsko poslovanje  uvoz i izvoz robe  i kreiranje izlaznih ino -računa - gde se sada u istim vezbama i podvezbama radi 1. analitika i 2. finansijsko  knjigovodstvo i rade devizna plaćanja i obračun kursnih razlika

Kontroliše glavna knjiga sa pomoćnim knjigama (kreiranim na prvom delu kursa). Kreira se  bruto bilans i finansijski izveštaji.

Cilj je da polaznici budu što samostalniji kako bi ostvarili prednost na tržištu rada, a to je obezbeđeno prethodno stečenim znanjem i pomagalima za praktični unos dokumnentacije u vidu uputstva u tekstualnoj

Tok nastave na online aplikaciji

Nastavni dan je podeljen na dva dela: 1) teoretska  edukacija;  2) praktičan rad.

Prvi deo se sastoji iz lekcije, priloga uz lekcije i testova. Broj lekcija jednak je broju poslova za koje se obučavaju učenici. Ukupno ima 20 lekcija i 20 testova.

Lekcijom se učenici  uvode u novu oblast  sa ciljem sticanja novih ključnih znanja iz svakog knjigovodstvenog posla koji se izučava – strukture gradiva koje se prelazi. U prilozima su ključni propisi dati u kraćim razumljivijim oblicima kao poreski vodiči za zakonodavnu regulativu. Testovima se vrši provera stečenog znanja iz edukacije.

Vezbe : U delu vezbi imamo pomenuto  softversko resenje za vodjenje poslovnih knjiga virtuelnih firmi .

. program za ručno knjigovodstvo -  aplikacija .Poslovne knjige virtuelne firme  vode se od dokumenta do završnog računa  kroz 20 knjigovodstvenih poslova .

Provera nastavnika  i rezultati provere  

Mentor prati rad polaznika nakon uradjenih grupa poslova koji su utvrdjeni po planu I ŠALJE polazniku  spisak eventualnih gresaka i sugeriše uzroke nastalih gresaka koje polaznik sam treba da ispravi Nakon ispravke otključavaju se nove vezbe .

 

Polaganje ispita za sertifikat: 

Ispit se odvija online i traje 1 sat i besplatan je.

.

lako-je-pridruzi-se

accounting

Knjigovodstveni kursevi Finance Team

Ponosni smo da predstavimo sve naše kurseve:

Podaci o ustanovi i delatnost

Naziv Organizatora: Institut za E računovodstvo Finance Team doo

Sedište: Novi Sad

Delatnost: Obrazovanje, knjigovodstvene usluge, kontrola i  poreski konsalting

Kontakt: Nada 066/638-3880; 

Tekući račun: Institut za E računovodstvo Finance Team doo  160-415659-34

Finance Team Kursevi

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Poreski računovodja

svi gradovi

Upis: 30

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis

svi gradovi

Upis: do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis