Knjigovodstvo u Beogradu i Novom Sadu- Osnivanje preduzeća i radnji

KnjigovoUsluga osnivanja preduzeća i registracija radnji podrazumeva sledeće aktivnosti:

 1. Sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka:
  1. Izbor pravne forme kroz davanje odgovora na pitanje da li je u konketnom slučaju povoljnije osnovati radnju ili preduzeće
  2. Definisanje pretežne delatnosti, a kod preduzeća i svih ostalih delatnosti
  3. Informacije o fiksnim troškovima poslovanja: porezi na dohodak ili dobit, obavezni socijalni doprinosi osnivača i direktora, porezi i socijalni doprinosi za zaposlene radnike, takse za isticanje firme i slično
  4. Upućivanje u PDV: šta se mora po zakonu, a šta je dobrovoljno, kome i zašto je povoljnije da dobrovoljno uđe u PDV
  5. Posedovanje fiskalne kase: ko mora imati fiskalnu kasu, a ko ne
  6. Zapošljavanje: vrste radnih angažovanja putem ugovora o radu i drugih ugovora, obaveze poslodavaca
  7. Odgovori na druga pitanja vezana za buduće poslovanje
 2. Osnivački akt za preduzeća, izrada i overa u sudu
  1. Odluka/Ugovor o osnivanju preduzeća
  2. OP obrazac
 3. Preuzimanje rešenja Agencije za privredne registre (sa PIB-om);
 4. Otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci
 5. Prijava početka rada kod nadležne Poreske uprave

Osnivanje udruženja

Usluga osnivanja udruženja ili nevladinih organizacija podrazumeva sledeće aktivnosti:

 1. Sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka
 2. Osnivački akti za udruženje, izrada i overa u sudu
  1. Osnivački akt udruženja
  2. Zapisnik sa osnivačke skupštine
  3. Statut udruženja
  4. Akt o izboru zastupnika itd.
 3. Preuzimanje rešenja Agencije za privredne registre ( sa PIB-om )
 4. Izrada pečata
 5. Otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci
 6. Prijava početka rada kod nadležne Poreske uprave

registracija-preduzeca

Finance Team Kursevi

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Poreski računovodja

svi gradovi

Upis: 30

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis

svi gradovi

Upis: do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis