knjigovodstvene usluge

osnovne-knjigovodstvene-uslugeKnjigovodstvene usluge u U potpunostisu usaglasena sa Zakonom o racunovodstvu i  ostalim relevantnim propisima i sadrži sledeće:

1.0. Vodenje kompletnog knjigovodstva za pravna lica

1.1. Vodjenje glavne knjige

1.2. Vodjenje analitickih knjiga

  • obračun licnih primanja zaposlenih
  • obračun i evidencija PDV-ostalih poreskih obaveza
  • preuzimanje, i, arhiviranje i zastita dokumentacije
  • usaglasavanje stanja sa kupcima i dobavljacima
  • izrada i podnosenje finansijskih izvestaja
  • zastupanje pred poreskim i organima revizije i banaka

2. Poresko i zakonodavno savetovanje

 

Finance Team Kursevi

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa – Offline

Novi Sad Bul. Mihajla Pupina 6/5/521eograd offline kurs 2 meseca -polasci prvih mesec dana 1* nedeljnio od 17 h do 20 h; drugog meseca 2* nedeljno od 17 do 20 h

Upis: 30

Datum početka kursa: 19.03.2018

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno i 12 /šk /na programu billans : održavanje od 17 do 20h

Beograd UL Nemanjina br 28Beograd offline kurs 2 meseca -polasci prvih mesec dana 1* nedeljnio od 17i 3o h do 20 h; drugog meseca 2* nedeljno od 17 i 30 do 20 h

Upis: cena kursa sa 20% popusta je 25200,00din moguće plaćanje na 3 dvadeset-*dnevne rate za nezaposlene i studente 23940,00

Datum početka kursa: 19.03.2018

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno 12šk/časa na računarima