Knjigovodstvene Usluge

knjigovodstvene_usluge_slider1Dobro došli u "Finance Team" online računovodstvo

 • Osnivanje i registracija pravnih lica/preduzetnika
 • Knjigovodstvene usluge
 • Likvidacija privrednih subjekata
 • Konsalting
 • Poresko savetovanje
 • Obračun plata
 • Obračun PDV-a
 • Završni računi
 • Poreske prijave

 

Knjigovodstvene Usluge

Ugovorne obaveze knjigovodstvene agencije FINANCE TEAM su:

 • izrada dokumenata o registraciji firme u poreskoj upravi pri otpočinjanju delatnosti
 • kontrola pre knjiženja knjigovodstvenih isprava
 • vođenje glavne knjige u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji
 • sastavljanje svih računovodstvenih iskaza
 • vođenje knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura
 • obračun PDV i sastavljanje propisane poreske prijave i POPDV
 • priprema  izrada završnog računa

images 0010

 • organizacija čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava
 • vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • vođenje dinarske i devizne blagajne
 • obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
 • izrađujemo potrebne bilanse i dokumenta za kredite
 • obračun zarada sa pripadajućim poreskim prijavama 
 • obračun ugovora o delu, autorskih ugovora, zakupa i sl. sa por. prijavama 

racunovodstvene-usluge

 

Naša prednost je da nemate obavezu dolaska u Agenciju, jer Vam se sve donosi na adresu sedišta, od potpisivanja i predaje dokumenata u nadležne poreske uprave do raznih izveštaja i naravno obrađenu dokumentaciju.

Osnovne knjigovodstvene usluge

U potpunosti je usaglasena sa Zakonom o racunovodstvu i reviziji i ostalim relevantnim propisima i sadrži sledeće:

1.0. Vodenje kompletnog knjigovodstva za pravna lica

1.1. Vodjenje glavne knjige

1.2. Vodjenje analitickih knjiga

Opširnije ...

Ostale knjigovodstvene usluge

Ostale knjigovodstvene usluge u potpunosti su prilagodjene potrebama i zahtevima korisnika.

 • Obuka kadrova korisnika
 • Konsalting (knjigovodstveni, finansijski, poreski)
 • Kontrola unosa dokumentacije kod korisnika ...

Opširnije ...

Modernizujte svoje knjigovodstvo

Povećajte produktivnost kroz stalni i uvid u vaše preduzeće. To je prednost koju vam pruža elektronsko računovodstvo - knjigovodstveni softver na internetu.

 • Modernizuje poslovne procese i obradu troškova

Direktori malih i srednjih preduzeća i preduzetnici imaju sve izraženiju potrebu da u okviru svoje firme organizuju takav vid računovodstva koji će im omogućiti stalan pregled, praćenje i kontrolu poslovnih promena.

Ovo im može obezbediti elektronsko računovodstvo, bez obzira gde se nalazili, da li u firmi na službenom putu ili kući,sve što je potrebno je internet konekcija bilo sa računara ili telefona.

knjigovodstvene-usluge-uopsteno knjigovodstvene-usluge-uopsteno
 

Koristeći elektronsko računovodstvo sami u vašoj firmi, kući ili svuda gde god da se nalazite možete sami obaviti sledeće poslove:

 • kreiranje i izdavanje izlaznih računa
 • pregled dugovanja i potraživanja
 • pregled lagera robe i materijala i trgovačka evidencija
 • izrada plata i kadrovska evidencija
 • poreska evidencija
 • izrada putnih naloga
 • blagajna

Knjigovodstvene usluge privrednih subjekata

Knjigovodstvene usluge privrednih subjekata

Paket usluga koji nudi potpunu knjigovodstvenu uslugu

 FINANCE TEAM vodi poslovne knjige za privredna društva i preduzetnike prema važećim propisima koji regulišu tu materiju u Republici Srbiji.

Svi poslovi, sva knjiženja, kao i izrada svih propisanih obračuna i obrazaca rade se na računaru uz primenu najsavremenijeg knjigovodstvenog softvera Minimax 

Sa svakim klijentom zaključuje ugovor o vođenju poslovnih knjiga uz preciziranje ugovornih obaveza. Ugovorom je predviđena i mogućnost izmene svih elemenata ugovora uz saglasnost obe ugovorne strane. Predviđena je i mogućnost obema ugovornim stranama da na korektan i poslovan način prekinu ugovorni odnos.

Finance Team Kursevi

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Poreski računovodja

svi gradovi

Upis: 30

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis

svi gradovi

Upis: do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis