Knjigovodstvene agencije u Beogradu i Novom Sadu -Cena knjigovodstvenih paketa usluga

Knjigovodstvene usluge - cena paketa

Cena knjigovodstvenog paketa se formira na početku sardnje i menja se samo u slučaju povećanja ili smanjenja obima poslovanja.

*Cena poreskog i zakonodavnog savetovanja  sa instrukcijama i rešenjima 20-150 eura

*Cene podnošenja FI i Poreskih prijava elektronskim sertifikatom 50 eura

* - cena se utvrđuje na mesečnom nivou

1.1. vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja (završnog računa)
1.1.1. preduzeće koje je u sistemu PDV-a      mikro preduzeća 80 eur  mala 200 eur ,

  1.1 velika Društva  600-1200
1.1.2. preduzeće koje nije u sistemu PDV-a tek osnovana 20  -50 eura  ;mikro  od 60eur do 90
1.1.3. preduzetnik (radnja) koji je u sistemu PDV-a     .  .  .  .  .  od 90 EUR do 110
1.1.4. preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a  tek osnovana 20-  50  .  
1.1.5. preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a, usluge     .  .  .  .  .  .  . od 25 EUR
1.1.6. paušalno oporezovan preduzetnik    sa zaposlenim   .  .  .   .  . .   .   od    15 EUR
1.1.7. preduzeće u mirovanju     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  . .   .  . . .od  20 eur

1.1.8. preduzetnička radnja u mirovanju     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .od  15 EUR

1.2. osnovne dopunske usluge
1.2.1. unos i obrada računovodstvenih i knjigovodstvenih podataka  za mesece za koje klijent
traži munos  .   . . . . . . po ceni pod 1.1.
1.2.2. platni promet - gotovinski i bezgotovinski      .  .  .  .  . . .   . . . . . . . + 10 EUR
1.2.3. obračun zarada      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  + 10 EUR
1.2.4. kurirska služba      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .   .  . . . . .   + 50 EUR
*) konkretne cene ovih usluga za svakog Klijenta preciziraju se Osnovnim ugovorom
OSTALE DOPUNSKE, NAKNADNE I VANREDNE USLUGE - cena zavisi od obima

2.1. izrada vanrednog završnog računa
2.1.1. zaključni list bez zaključnih knjiženja – samo analiza    .   . . . . 1/8 cene pod 1.1.
2.1.2. zaključni list sa zaključnim knjiženjima     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2/8 cene pod 1.1

2.1.3. zaključni list plus bilans stanja i bilans uspeha .  .  .  .  .  .  .  .  3/8 cene pod 1.1.
2.1.4. zaključni list plus svi bilansi – BS, BU, PB, PDP    .  . . . . . . . .  . 4/4 cene pod 1.1.

2.2. usluge iz područja radnih odnosa kontakt sa organizacijama PIO,Poreska 20 eur

2.3. popunjavanje statističkog izveštaja     .  .    .  .  .   .  . . .  . . . . . . . . .       + 8 EUR
2.4. dostavljanje pregleda deviznih faktura usluga inspektoratu     .  . . . . . . .   + 8 EUR
2.5. ishodovanje poreskog uverenja     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .   .  . .   .  . +   5 EUR
2.6. vanredno angažovanje kurirske službe    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .. . . . . +  10 EUR
2.7. slanje obaveštenja, poziva ili sličnog dopisa klijentu poštom    .  .  .  .  .  .  +   1 EUR
2.8.arhiviranje dokumentacije koju klijent nije preuzeo u roku    .  .  .  .  .  . . . + 5 EUR
2.9.čuvanje arhivirane dokumentacije - mesečno    .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . +    1 EUR

Knjigovodstvene agencije u Beogradu i Novom Sadu -

Cene knjigovodstvenih usluga samo za obračunredovnih zarada

Mesečni obračun plata sa pratećim obrascima za poresku upravu

  • Evidencije zaposlenih
  • Obračun porodiljskog bolovanja i bolovanja preko 30 dana
  • Obračun autorskih honorara, ugovora o delu...
  • Obračun službenih putovanja
  • Obračuni na prihode van radnog odnosa
  • Priprema naloga za knjiženje vašem računovodstvu
Broj zaposlenih
Mera
Cena u din.
1 - 10
po zaposlenom
700,00
10 - 100
po zaposlenom
500,00
više od 100
po zaposlenom
300,00

 

Napomene uz cenovnik

Finance Team Kursevi

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online kurs samostalni knjigovodja

svi gradovi

Upis: 30

Datum početka kursa: 15.08.2022

Trajanje kursa: 4 meseca

svi gradovi

Upis: cena kursa sa 30% popusta 23100

Datum početka kursa: 15.08.2022

Trajanje kursa: 4 meseca