Knjigovodstvene agencije u Beogradu i Novom Sadu -Cena knjigovodstvenih paketa usluga

Knjigovodstvene usluge - cena paketa

Cena knjigovodstvenog paketa se formira na početku sardnje i menja se samo u slučaju povećanja ili smanjenja obima poslovanja.

*Cena poreskog i zakonodavnog savetovanja  sa instrukcijama i rešenjima 20-150 eura

*Cene podnošenja FI i Poreskih prijava elektronskim sertifikatom 50 eura

* - cena se utvrđuje na mesečnom nivou

1.1. vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja (završnog računa)
1.1.1. preduzeće koje je u sistemu PDV-a      mikro preduzeća 80 eur  mala 200 eur ,

  1.1 velika Društva  600-1200
1.1.2. preduzeće koje nije u sistemu PDV-a tek osnovana 20  -50 eura  ;mikro  od 60eur do 90
1.1.3. preduzetnik (radnja) koji je u sistemu PDV-a     .  .  .  .  .  od 90 EUR do 110
1.1.4. preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a  tek osnovana 20-  50  .  
1.1.5. preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a, usluge     .  .  .  .  .  .  . od 25 EUR
1.1.6. paušalno oporezovan preduzetnik    sa zaposlenim   .  .  .   .  . .   .   od    15 EUR
1.1.7. preduzeće u mirovanju     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  . .   .  . . .od  20 eur

1.1.8. preduzetnička radnja u mirovanju     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .od  15 EUR

1.2. osnovne dopunske usluge
1.2.1. unos i obrada računovodstvenih i knjigovodstvenih podataka  za mesece za koje klijent
traži munos  .   . . . . . . po ceni pod 1.1.
1.2.2. platni promet - gotovinski i bezgotovinski      .  .  .  .  . . .   . . . . . . . + 10 EUR
1.2.3. obračun zarada      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  + 10 EUR
1.2.4. kurirska služba      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .   .  . . . . .   + 50 EUR
*) konkretne cene ovih usluga za svakog Klijenta preciziraju se Osnovnim ugovorom
OSTALE DOPUNSKE, NAKNADNE I VANREDNE USLUGE - cena zavisi od obima

2.1. izrada vanrednog završnog računa
2.1.1. zaključni list bez zaključnih knjiženja – samo analiza    .   . . . . 1/8 cene pod 1.1.
2.1.2. zaključni list sa zaključnim knjiženjima     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2/8 cene pod 1.1

2.1.3. zaključni list plus bilans stanja i bilans uspeha .  .  .  .  .  .  .  .  3/8 cene pod 1.1.
2.1.4. zaključni list plus svi bilansi – BS, BU, PB, PDP    .  . . . . . . . .  . 4/4 cene pod 1.1.

2.2. usluge iz područja radnih odnosa kontakt sa organizacijama PIO,Poreska 20 eur

2.3. popunjavanje statističkog izveštaja     .  .    .  .  .   .  . . .  . . . . . . . . .       + 8 EUR
2.4. dostavljanje pregleda deviznih faktura usluga inspektoratu     .  . . . . . . .   + 8 EUR
2.5. ishodovanje poreskog uverenja     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .   .  . .   .  . +   5 EUR
2.6. vanredno angažovanje kurirske službe    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .. . . . . +  10 EUR
2.7. slanje obaveštenja, poziva ili sličnog dopisa klijentu poštom    .  .  .  .  .  .  +   1 EUR
2.8.arhiviranje dokumentacije koju klijent nije preuzeo u roku    .  .  .  .  .  . . . + 5 EUR
2.9.čuvanje arhivirane dokumentacije - mesečno    .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . +    1 EUR

Knjigovodstvene agencije u Beogradu i Novom Sadu -

Cene knjigovodstvenih usluga samo za obračunredovnih zarada

Mesečni obračun plata sa pratećim obrascima za poresku upravu

  • Evidencije zaposlenih
  • Obračun porodiljskog bolovanja i bolovanja preko 30 dana
  • Obračun autorskih honorara, ugovora o delu...
  • Obračun službenih putovanja
  • Obračuni na prihode van radnog odnosa
  • Priprema naloga za knjiženje vašem računovodstvu
Broj zaposlenih
Mera
Cena u din.
1 - 10
po zaposlenom
700,00
10 - 100
po zaposlenom
500,00
više od 100
po zaposlenom
300,00

 

Napomene uz cenovnik

Finance Team Kursevi

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa – Offline

neodržava se

Upis: 30

Datum početka kursa: 30.11.2020

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 54 šk/časa ručno i 12 /šk /na programu billans :

Beograd UL Nemanjina br 28Beograd offline kurs

Upis: cena kursa sa 30% popusta 23100

Datum početka kursa: 30.03.2020

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno 12šk/časa na računarima