Knjigovodstvene agencije u Beogradu i Novom Sadu -Cena knjigovodstvenih paketa usluga

Knjigovodstvene usluge - cena paketa

Cena knjigovodstvenog paketa se formira na početku sardnje i menja se samo u slučaju povećanja ili smanjenja obima poslovanja.

*Cena poreskog i zakonodavnog savetovanja  sa instrukcijama i rešenjima na upit 

*Cene podnošenja FI i Poreskih prijava elektronskim sertifikatom 100 eura

* - cena se utvrđuje na mesečnom nivou

1.1. vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja (završnog računa)
1.1.1. preduzeće koje je u sistemu PDV-a      mikro preduzeća 100 eur  mala 200 eur ,

  1.1 velika Društva  500-1000
1.1.2. preduzeće koje nije u sistemu PDV-a tek osnovana  -100eura  
1.1.3. preduzetnik (radnja) koji je u sistemu PDV-a     . .  ..............od 110 EUR do 150
1.1.4. preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a  tek osnovana-  50  .  
1.1.5. preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a, usluge     .  .  .  .  .  .  . od 50EUR
1.1.6. paušalno oporezovan preduzetnik    sa zaposlenim   .  .  .   .  . .   .   od   50 EUR

1.2. osnovne dopunske usluge
1.2

Knjigovodstvene agencije u Beogradu i Novom Sadu -

Cene knjigovodstvenih usluga samo za obračunredovnih zarada

Mesečni obračun plata sa pratećim obrascima za poresku upravu

  • Evidencije zaposlenih
  • Obračun porodiljskog bolovanja i bolovanja preko 30 dana
  • Obračun autorskih honorara, ugovora o delu...
  • Obračun službenih putovanja
  • Obračuni na prihode van radnog odnosa
  • Priprema naloga za knjiženje vašem računovodstvu

Finance Team Kursevi

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Poreski računovodja

svi gradovi

Upis: 30

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis

svi gradovi

Upis: do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis